Jak se dostat na žurnalistiku

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol žurnalistika a mediální studia

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 6 fakult veřejných škol a 9 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete žurnalistiku studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

UK Komunikační studia se specializací Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations: test OSP a AJ NSZ Scio, 2. kolo ústní zkouška. MU ZSV NSZ Scio. Podmínky pro další univerzity  najdete níže v článku.

 

Úspěšnost přijetí

Do programu Komunikační studia, specializaci Žurnalistika FSV UK se v roce 2022 hlásilo 322 zájemců, z toho 84 bylo přijato (2022 82/344, 2021 81/398, 2020 86/359, 2019 84/407, 2018 87/548, 2017 78/514, 2016 76/664, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 67/761, 2013 73/874). U specializace Marketingová komunikace a PR téhož programu uspělo v roce 2022 82 uchazečů z 441 přihlášených (2022 78/435, 2021 83/487, 2020 84/386, 2019 84/701, 2018 85/734, 2017 84/642, 2016 90/727, 2015 81/857, 2014 74/869, 2013 77/981), specializace Mediální studia uvádí 90 přijatých na 292 přihlášených pro rok 2021 (2022 85/330, 2021 90/232, 2020 91/405, 2019 81/205).

Na FSS MUNI zaznamenali u programu Mediální studia a žurnalistika v roce 2022 823 přihlášek, přijali 324 zájemců (2022 233/817, 2021 312/952, 2020 295/860, 2019 299/955, 2018 448/1197, 2017 344/1315, 2016 336/1449, 2015 368/1577, 2014 335/1322).

 

Doporučená literatura

  • Dějiny českých médií od počátku do současnosti (Grada)
  • Masová média (Portál)
  • Úvod do dějin tištěných médií - žurnalistika a komunikace (Grada)
  • Stylistika pro žurnalisty (Grada)
  • Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
  • ZSV neoficiální průvodce přípravou na přijímačky ze ZSV a Scio testy (Scholastik)
  • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
  • Cvičebnice OSP a ZSV (SCIO, kolektiv autorů)
  • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
  • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika a mediální studia „nultý ročník“, ZSV/OSP - aktuální přehled kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: Písemná zkouška z ČJ (komplexní textový rozbor) a literatury (znalosti literární historie a teorie) 20. 5. - 14. 6. 2024, případné 2. kolo 26. 8. - 13. 9. 2024. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 2. 8. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Komunikační studia - specializace Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations. 1. kolo NSZ OSP + NSZ AJ do 1. 5. 2024, akceptovány i termíny z minulého roku. On-line termín 2. 3. 2024 při splnění podmínek hrazen fakultou. 2. kolo ústní zkouška 3. - 19. 6. 2024, orientace v oboru a motivace ke studiu, rozhovor nad seznamem literatury, předchozí zkušenosti a aktivity v oboru, rozprava nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění. Uchazeč/ka si vylosuje jedno z témat, resp. aktuálních otázek a prokáže schopnost téma uchopit a uvést do patřičných souvislostí. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří FSV 8. 12. 2023, IKSŽ 23. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024)
Žurnalistika, Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích: Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách
Politická komunikace a politický marketing: Písemný test ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce.
Podrobnosti www.ff.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024
 
Cyrilometodějská teologická fakulta
Etika a kultura v mediální komunikaci 7. - 15. 6. 2024 motivační dopis a ústní pohovor. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací Marketingová komunikace červen 2024. Zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média); uchazeč může získat maximálně 50 bodů; zkouška kreativity a logického myšlení (drobných komunikačních úkolů). Přihlášky do 31. 3. 2024. Podrobnosti fmk.utb.cz. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

AMBIS vysoká škola, a.s.  www.ambis.cz
Ekonomika a management podniku - zaměření Media a PR a další, Marketingová komunikace - více zaměření. pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Uzávěrka příjmu přihlášek do konce října. Dny otevřených dveří Praha 14. 2., 13. 3. a 9. 4. 2024, Brno 21. 2., 19. 3. a 16. 4. 2024, online 17. 1. 2024 
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu
Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří  Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 14. 9., 11. a 26. 10., 7. 12. 2023, 10. a 18. 1., 15. 2. 2024 online, 22. 9., 27. 10., 10. 11., 15. 12. 2023, 26. 1., 23. 2., 22. 3. 2024 prezenční/hybridní
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: PS online test z AJ do 31. 10. 2024, KS v ČJ bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 30. 9. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 17. 1., 21. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 4. a 18. 9. 2024
Panevropská univerzita, a.s. fakulta Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.peuni.cz
Marketingové komunikace: Bez přijímací zkoušky. Přihlášky na letní semestr do konce února, pro zimní semestr do konce září. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 7. a 21. 2. 2024
University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz
Mezinárodní management a marketing, zaměření Marketing a PR: Bez přijímací zkoušky. Přihlášky na základě nezávazné registrace, bližší informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří vypisovány průběžně, nejbližší Praha - Smíchov 22. 2., Bratislava 15. 2. 2024,  Znojmo po domluvě
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Media Studies: Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří prezenční 15. 2., 14. 3. 2024, online 21. 2. 2024
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Škola nabízí stejné programy jako AMBIS, pod který rokem 2023 přešla. Více informací o přijímacím řízení u výše zmíněné školy.
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz  
Ekonomika a management, zaměření Komunikace a média. 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení.
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace: Rozřazovací test z AJ. Pozvánky s termíny zasílá studijní oddělení. Přihlášky do 31. 8. 2024. Dny otevřených dveří Praha 18. 1., 8. a 24. 2., 14. a 23. 3., 11. a 27. 4., 16. a 25. 5., 13. 6., 18. 7., 15. 8. 2024, ostatní pobočky informace na webu školy
Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz
Literární tvorba - specializace Komerční psaní v médiích, Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing a komunikace, On-line marketing a komunikace. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová část (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi), termíny 9. 2., 8. 3., 19. 4., 17. 5., 7. 6., 6. 9., 20. 9. 2024. Přihlášky nejpozději týden před přijímacím pohovorem. Dny otevřených dveří 7. 9., 23. 11. 2023, 25. 1., 22. 2., 21. 3., 20. 4., 6. 6., 5. 9. 2024
 
 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

https://www.scio.cz/popis-a-ukazky-testu

UK

https://iksz.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/doporucena-literatura-iksz.doc

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ - ve spodní části stránky testy z minulých přijímacích řízení

UTB

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/ - obsahují vzory testů z minulých let

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR)

http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/medi%C3%A1ln%C3%AD-studia-a-%C5%BEurnalistika.html
http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/%C5%BEurnalistika.html,
http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/medialni_studia_a_zurnalistika
http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/zurnalistika_komb,
https://www.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_FSS-Bc_-_zprava.pdf
https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/statistiky-z-prijimaciho-rizeni/statistiky-z-pr-20182019
https://fsv.cuni.cz/statistiky-z-pr-2019/2020

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30382

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30383
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30381
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26276
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26275
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=26277
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24098
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22825
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22826
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18695&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13135&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18696&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15686&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18697&fakulta=11230
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15684&fakulta=11230 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28320 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28321 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28322

data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

15.2.2024