VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na žurnalistiku

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol žurnalistika a mediální studia

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 7 fakult veřejných škol a 11 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete žurnalistiku studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

UK Komunikační studia se specializací Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations: test OSP a AJ NSZ Scio, 2. kolo ústní zkouška. MU TSP nebo OSP NSZ Scio a ZSV NSZ Scio. Podmínky pro další univerzity jsou obdobné, najdete je níže v článku.

 

Úspěšnost přijetí

Do programu Komunikační studia, specializaci Žurnalistika FSV UK se v roce 2020 hlásilo 359 zájemců, z toho 86 bylo přijato (2019 407/84, 2018 548/87, 2017 514/78, 2016 664/76, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 761/67, 2013 874/73). U specializace Marketingová komunikace a PR téhož programu uspělo v roce 2020 84 uchazečů z 386 přihlášených (2019 701/84, 2018 734/85, 2017 642/84, 2016 727/90, 2015 857/81, 2014 869/74, 2013 981/77), specializace Mediální studia uvádí 91 přijatých na 405 přihlášených pro rok 2020 (2019 205/81)..

Na FSS MUNI zaznamenali u programu Mediální studia a žurnalistika v roce 2020 860 přihlášek, přijali 295 zájemců (2019 955/299, 2018 1197/448, 2017 1315/344, 2016 1449/336, 2015 1577/368, 2014 1322/335, 2013 více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců).

 

Doporučená literatura

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos, Mgr. S. Radotínská Hvězdová), 87 stran

Stylistika pro žurnalisty (GRADA, E. Minářová), 296 stran

Tvoříme a publikujeme odborné texty (Computer Press, J. Široký), 208 stran

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika a mediální studia „nultý ročník“, moduly ZSV/OSP - aktuální přehled kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika ZSV a OSP NSZ Scio 12. 12. 2020 - 17. 4. 2021, TSP MU 24. a 25. 4. 2021, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP. Dny otevřených dveří 21. - 23. 1. 2021 online

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: Písemná zkouška, část literární (literární historie, literární teorie, kulturní přehled) a jazyková (komplexní textový rozbor) 3. 5. - 30. 6. 2021. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Čeština pro veřejnou komunikaci: 21. - 25. 6. 2021 ústní pohovor - motivace ke studiu, doložení předpokladů pro oborovou profilaci, všeobecný přehled, znalost ČJL na maturitní úrovni, hodnotí se také strukturovanost odpovědí a kultivovaný projev, fakultativně doložení portfolia. Den otevřených dveří změna 6. 2. 2021 online (původně 27. ledna 2021)

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Komunikační studia - specializace Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations. 1. kolo NSZ OSP + NSZ AJ termíny do 17. 4. 2021. 2. kolo ústní zkouška 1. - 11. 6. 2021, motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby, eventuálně o předchozích aktivitách v oboru (při ústní části se dokládá CV a motivační dopis), rozprava nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění, představení mediálního produktu (dle specializace). Den otevřených dveří FSV online 13. 1. 2021, IKSŽ 20. 1. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
Žurnalistika: Test předpokladů ke studiu a oborový test s důrazem na motivaci a orientaci v domácím mediálním prostředí 15. - 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021)
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích: test studijních předpokladů 15. - 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021)
Politická komunikace a politický marketing: Test studijních předpokladů a písemný oborový test ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce. 15. - 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021)
Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online
 
Cyrilometodějská teologická fakulta
Etika a kultura v mediální komunikaci 11. - 19. 6. 2021 motivační dopis a motivační pohovor. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací Marketingová komunikace 31. 5. - 3. 6. 2021 písemný test znalosti základních pojmů z oblasti marketingové komunikace, test AJ.
Dny otevřených dveří 6. 11. 2020 online, celouniverzitní 4. 2. 2021 online
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu
Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 2. 2. 2021 online
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 1. a 20. 9. 2021 online
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Media Studies: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 11. 2. 2021 online
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Komunikační studia - specializace Aplikovaná (sociální) komunikace, Mediální komunikace: Bez přijímací zkoušky.
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz  
Ekonomika a management, zaměření Komunikace a média, Marketing. 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 2. 2. 2021 online
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 6. a 10. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2021, Karlovy Vary a Most 6. a 11. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 15. 7., 12. 8. 2021
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Marketing ve službách: Informace o termínech na studijním oddělení, jazykový test. Dny otevřených dveří 11. a 23. 2., 11. a 24. 3., 8. a 20. 4., 13. a 25. 5., 10. a 15. 6., 13. 7., 26. 8. 2021
Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz
Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing, Digitální marketing a komunikace, Komerční psaní v médiích, Literární tvorba. Pohovor se skládá ze dvou částí (kreativní a oborová), 12. 3., 16. 4., 4. a 25. 6., 3. a 24. 9. 2021.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  
Mezinárodní management a marketing, zaměření Marketing a PR a další: motivační pohovor nebo motivační dopis, každé úterý nebo po domluvě. Dny otevřených dveří 21. 1., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 24. 6., 22. 7., 19. 8., 9. 9. 2021 online, v případě příznivé situace formou individuálních prohlídek
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.vspp.cz
Marketingové komunikace: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 13. a 27. 1., 10. a 24. 2., 10. a 24. 3. online, 14. 4., 12. 5., 2. a 16. 6., 1. a 15. 9. 2021
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz
Ekonomika a management podniku - zaměření Media a PR a další. Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Dny otevřených dveří Praha 2. 2. 2021 online
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

https://iksz.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/doporucena-literatura-iksz.doc

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ - ve spodní části stránky testy z minulých přijímacích řízení

UTB

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/ - obsahují vzory testů z minulých let

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých), http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/medi%C3%A1ln%C3%AD-studia-a-%C5%BEurnalistika.html, http://chcinafss.cz/9/bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-studium/studijn%C3%AD-obory/%C5%BEurnalistika.html,

http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/medialni_studia_a_zurnalistika, http://www.fss.muni.cz/admission/bachelor_studies/zurnalistika_komb,

https://www.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_FSS-Bc_-_zprava.pdf

https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/statistiky-z-prijimaciho-rizeni/statistiky-z-pr-20182019

https://fsv.cuni.cz/statistiky-z-pr-2019/2020

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24098

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22825

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22826

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18695&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=13135&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18696&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15686&fakulta=11230https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18697&fakulta=11230, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=15684&fakulta=11230, data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

3.2.2021


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit