Jak si vybrat vysokou školu

Máte před sebou ještě poslední ročník střední školy a začínáte se zabývat otázkou, co dál? Vysokou školu vybírejte podle toho, co vás nejvíc baví, zajímá a čím se chcete zabývat i v budoucnu – zvažte perspektivu budoucího povolání. Maturitní předměty si zvolte tak, aby učení bylo efektivní zároveň i na přijímací zkoušky.

Vysokou školu si můžete vybrat státní nebo soukromou. Na státních školách jsou přijímací zkoušky obtížnější. V dnešní době má však každý student dostatek možností a informací k perfektní přípravě – školy zveřejňují informace o přijímacím řízení na internetu, pro každý obor existují učebnice a cvičebnice, přípravné kurzy, nulté ročníky. Na soukromých vysokých školách jsou přijímací zkoušky mnohem snadnější nebo nejsou vůbec, školy přijímají vícekrát ročně, platí se však školné. Na většinu vysokých škol se podávají přihlášky do konce února (pokud se dělají talentové zkoušky, podávají se přihlášky dříve). Podrobné informace o přijímacím řízení zjistíte v adresáři vysokých škol www.vysokeskoly.com nebo přímo na webových stránkách školy. Kromě klasického papírového formuláře dnes mnoho škol nabízí již i internetovou přihlášku. Poplatek za přihlášku se pohybuje kolem 500 Kč a platí se za každou podanou přihlášku. Za internetovou bývá poplatek nižší.

S výběrem vhodné školy vám také pomohou výchovní poradci z řad učitelů na vaší střední škole, kteří mají přehled o možnostech studia. Nevíte-li si přesto rady, můžete se obrátit také na pedagogicko-psychologické poradny, Ústav pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz) nebo na vzdělávací agenturu AMOS, která poskytuje zdarma poradenství a databázi přijímacích testů z minulých let a na vyžádání zasílá emailem podklady zaměřené na konkrétní fakultu nebo obor, (např. „Jak se dostat na právnické fakulty“). Všechny podklady najdete také na adrese casopis.kampomaturite.cz.

Trendem posledních let jsou jednoleté přípravné kurzy typu nultých ročníků, které začínají v říjnu nebo listopadu. Kromě těchto kurzů existují i kurzy kratší, např. semestrální, měsíční apod. Uchazeči, kteří absolvovali přípravný kurz, mají statisticky vyšší úspěšnost u přijímacích zkoušek.

Doporučujeme se nad výběrem školy opravdu zamyslet a získat si maximum informací o konkrétní škole, fakultě, oboru, porovnávat jednotlivé fakulty. Je to důležité rozhodnutí, které ovlivní váš další život.

6 rad, jak se připravit na přijímací zkoušky

Nejde jen o to, naučit se k přijímacím zkouškám co nejvíc. Někdy ani nemusíte přesně vědět, co všechno se máte učit. Mezery ve znalostech se dají nahradit poctivým seznámením s přijímacími testy, zvolením strategie a vlastní duševní přípravou na přijímací řízení. Bez vědomostí se však neobejdete, proto doporučujeme důkladnou přípravu. Následujících několik rad by vám mělo pomoci využít vašich vědomostí na maximum.

1.) Zjistěte si všechny dostupné informace o přijímacím řízení: jeho struktura; organizace; atmosféra; bodování přijímacího testu; možnosti bonusových bodů, např. za maturitu s vyznamenáním, státnice z cizích jazyků, praxi. Podrobně si přečtěte pokyny děkana k přijímacím zkouškám!

2.) Sežeňte si přijímací testy z minulých let: některé vysoké školy je zveřejňují na svých internetových stránkách; spousty přijímacích testů shromažďují vzdělávací portály, např. KamPoMaturite.cz/testy; Testonline.cz atd.; vycházejí v učebnicích k přijímacím zkouškám nebo se dají zakoupit přímo na vysoké škole, např. 1. LF UK prodává své testy z biologie, chemie, fyziky.

3.) Vyzpovídejte kamarády, kteří už na přijímacích zkouškách byli. Rovněž si vyměňujte informace se spolužáky, kteří se připravují na stejné přijímací zkoušky.

4.) Spočítejte si, kolik dnů máte do přijímacích zkoušek a rozvrhněte si podle toho svou přípravu. I na poslední chvíli se můžete hodně naučit, ale musíte se učit systematicky a efektivně. Existují např. i intenzivní přípravné kurzy těsně před přijímacím řízením; podklady k přijímacím zkouškám na letošní přijímací zkoušky PF UK, PA ČR, VŠE 2006.

5.) Připravte svou psychiku na den „D“. Přijímací zkoušky jsou hlavně spojeny s velkým stresem, který může zádně ovlivnit váš výkon. Mezi hlavní stresové faktory patří:

a. Strach z neúspěchu:  Pokud budete vědět, jak testy vypadají a jak jste se připravovali, pak lépe odhadnete i své šance na úspěch. Myslete na to, že nepřijetí ještě neznamená ztracený rok, protože ho můžete využít k pomaturitnímu, zahraničnímu, jazykovému studiu nebo praxi.

b. Neznámé prostředí: Může způsobit velkou ztrátu času, a tedy i nervů. Zajděte se podívat do školy, kde se budou konat přijímací zkoušky, případně si školu vyhledejte na mapě, zjistěte si předem dopravní spojení a dostavte se s předstihem.

c. Časový limit: Spousta studentů pod časovým stresem podává o hodně horší výkony, přitom je velice jednoduché se na časový limit připravit. Stačí si doma se stopkami vyzkoušet dvě, tři varianty přijímacích testů nanečisto a dodržet přesně časovou dotaci na test!

6.) Připravte se na nejkritičtější den před přijímací zkouškou. Psychologové obvykle zmiňují radu „neučte se den před testem, abyste nezjistili, že něco neumíte, a tím si ještě více uškodili“. Na druhou stranu většina studentů se učí na poslední chvíli, a tak jim nezbývá využít i ten den před testy. Proto raději doporučujeme, aby student využil poslední den na rekapitulaci toho, co umí.

 

Před výběrem vysoké školy si položte tyto otázky:

Doba se změnila! Dnešní výběr vysokých škol je tak široký, že si každý student může vybrat podle svých zájmů a potřeb svou vysokou školu. Studium na vysoké škole je v současné době určitým životním stylem. Proto věnujte velkou pozornost správnému výběru školy.

1.) Jaké máte šance na přijetí?

2.) Jakou má škola úmrtnost – kolik studentů nedostuduje?

3.) Chci dojíždět do školy nebo bydlet na koleji?

4.) Jaká je časová náročnost studia? Budu pracovat během studia?

5.) Jaká je kvalita výuky?

6.) Kdo na školy studuje? Jaký typ studentů?

7.) Kolik studentů je v jednom ročníku?

8.) Jak se uplatňují absolventi dané školy, oboru?

9.) Líbí se vám vybraná škola? Jak se škola prezentuje?

10.) Kolik bude stát studium na škole?

1.11.2006