Jak vyplnit přihlášku na VŠ, VOŠ

Články - jak vyplnit přihlášku

Do konce února 2024 přijímá přihlášky 25 fakult veřejných a státních VŠ. Konkrétní termíny uzávěrky přihlášek, přijímaček 2024 nebo dnů otevřených dveří najdete zde. Víte, jak správně vyplnit přihlášku? Všechny informace k podání přihlášky i s návodem na její vyplnění najdete v našem článku. 

 

Kdy?

Veřejné školy přijímají přihlášky do konce února (25 fakult), v březnu (86 fakult), ale i v dubnu (32 fakult, počty se budou měnit vzhledem k předpokládaným posunům termínů a vypsání 2. kol). Termíny se mohou lišit u jednotlivých fakult i programů/oborů, doporučujeme tedy nastudovat kalendář termínů nebo stránky školy. Druhá kola a posuny termínů pravidelně aktualizujeme v článku zde.

Soukromé vysoké školy: obvykle až do konce září

Umělecké obory: většinou do konce listopadu

Za kolik?

Letos si opět připlatíte, za jednu přihlášku až 931 Kč. Většinou už se přijímají pouze v elektronické podobě.

Termín úhrady je obvykle do stejného data jako podání přihlášky, některé školy mají termín několik dní po podání přihlášky. Neuhrazení poplatku včas znamená ukončení přijímacího řízení, takže je lepší nenechávat úhradu na poslední chvíli.

Papírová nebo elektronická?

Většina vysokých škol už umožňuje podání přihlášek pouze v elektronické formě a úhradu kartou či převodem. Přihlášku tedy vyplníte, obvykle jsou vám vygenerovány údaje pro platbu, které se po provedení úhrady spárují s vaší přihláškou. Někde je nutné přihlášku vytisknout a zaslat poštou, případně doplněnou o povinné přílohy. Můžete se potkat s požadavkem na autorizovanou konverzi dokumentů nebo úředním ověřením - typický příklad bývá maturitní vysvědčení.

U velké části VOŠ naopak elektronickou přihlášku vůbec nenajdete.

Prospěch

Nejdůležitější položka u oborů, které přijímají bez přijímaček na základě prospěchu, nebo pokud žádáte o prominutí přijímacích zkoušek

Potvrzení od lékaře

Učitelské, zdravovědné, sportovní a některé umělecké obory potvrzení obvykle vyžadují, někdy i s dalším speciálním vyšetřením, jinde není povinné.

Praxe v oboru

Vyžaduje se u některých oborů kombinovaného studia a u profesně zaměřeného studia.

Pro přijetí na některé obory může být podmínkou určité povolání (např. Policejní akademie ČR, Univerzita obrany).

Přílohy

Týkají se hlavně uměleckých, učitelských a zdravotnických oborů (potvrzení od lékaře, portfolio atd.). Maturitní vysvědčení nebo přehledy literatury často dokládáte až u přijímací zkoušky. Doporučujeme pečlivě nastudovat aktuální podmínky přijímacího řízení u konkrétního programu.

Bonifikace

Body navíc nebo úplné prominutí zkoušek vám mohou přinést:

  • Studijní výsledky, prospěch u maturity nebo z vybraných předmětů (např. matematika, biologie, chemie)
  • Jazykové certifikáty
  • Účast v soutěžích, středoškolské odborné činnosti (SOČ) či olympiádách
  • Přípravné kurzy nebo kurzy celoživotního vzdělávání dané školy
  • Absolvování VOŠ – zde se vám může i zkrátit doba studia

Kolik podat přihlášek?

41,8 % uchazečů v roce 2023 podalo jen 1 přihlášku

23,7 % podalo 2 přihlášky

15 % poslalo 3 přihlášky

19,5 % 4 a více přihlášek

(Zdroj: https://dsia.msmt.cz/nasobnost23.html)

Kam dál?

Podívejte se na video, jak vyplnit přihlášku: https://www.youtube.com/watch?v=OjaroUD1oPM&t=13s

Vzor přihlášky - vyplněnou přihlášku najdete v příloze k tomuto článku. Podstatné jsou strany 1-3.

 

Potřebujete stáhnout přihlášku? Najdete ji tady.

Hledáte přihlášku v elektronické podobě na určitou školu? Nejaktuálnější informace k přijímacímu řízení včetně odkazu na přihlášky jsou na www.VysokeSkoly.com.

Mohlo by vás také zajímat:

Podívejte se, jak se na dostat na nejžádanější obory - stáhněte si e-booky zdarma, podívejte se na videa: právamedicínapsychologieekonomiehumanitní oboryTSP OSPPolicejní akademie ČR

Potřebujete připravit na přijímací zkoušky? Podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Průvodce maturitou: Co, kdy, kde, kritéria hodnocení, vzorové i ostré testy

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol

Status studenta: Do kdy jste student a jaké to má výhody

24.1.2024

Související dokumenty: