VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Rozhovory: Jak vybrat ekonomickou fakultu či školu?

články rozhovory jak vybrat ekonomickou vš 8 22

Na ekonomické fakulty a ekonomicky zaměřené programy a obory se každoročně hlásí přes 22 tisíc uchazečů. Speciál zářijového čísla časopisu věnujeme právě ekonomickým oborům. Přečtěte si v tomto článku, co o "svých" fakultách a školách říkají jejich vedoucí představitelé, a proč by vám je doporučili ke studiu.

Všem zástupcům škol a fakult jsme položili tyto otázky:

  1. Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě/škole?
  2. Čím je Vaše fakulta/škola výjimečná oproti ostatním?
  3. Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?
  4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?
  5. Jak se škola/fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

 

Odpovědi nám poskytli:

 

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT článek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 ČVUT MÚVS Dvořáková

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., ředitelka

Čím je Váš ústav výjimečný oproti ostatním?

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) ČVUT v sobě spojuje výhody relativně malého ústavu s menším počtem studentů a zázemí silné a prestižní univerzity, která je vysoce hodnocena doma i v zahraničí. To dává prostor pro individuální a kolegiální přístup vyučujících ke studentům, zároveň se studenti pohybují ve skutečně mezinárodním prostředí a jsou v kontaktu s nejnovějšími technologickými výzkumy.   

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč na Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) ČVUT je ten, komu nejde jen o získání vysokoškolského diplomu, ale jde mu o rozvoj vlastní osobnosti.  Je aktivní, hledá svoji cestu a je schopen iniciativně využívat příležitosti, které se mu nabízejí.  Dokáže překonávat  překážky a umí se radovat z úspěchů. 

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Přijímací zkoušky na Masarykův ústav vyšších studií  (MÚVS) ČVUT jsou obdobné, jako na ekonomické obory jiných vysokých škol, tj. přijímací zkouška je z matematiky a z angličtiny. Pořádáme i krátké přípravné kurzy,  každoročně ve vypsaných podmínkách přijímacího řízení je i možnost odpustit přijímací zkoušky studentům s výbornými výsledky na střední škole. A sama příprava přijímačky je jednoduchá. Uvědomit si, zda a případně kde mám v daných předmětech slabší místa, zatnout zuby a dohnat to.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) ČVUT používá běžné marketingové nástroje,  včetně on-line marketingu, pohybujeme se na sociálních sítích. Využíváme všech příležitostí jako jsou například akce Gaudeamus (Praha, Brno, případně i Bratislava), Den otevřených dveří, samozřejmě i inzerce. Jsme si vědomi toho, že dlouhodobě úspěšný marketing musí stát na kvalitě produktu, který nabízí. A tím je nejen výuka a akademická produkce ústavu, ale i další činnosti ústavu.  Jsme ústav otevřený veřejnosti, pořádáme řadu zajímavých akcí, včetně setkávání s významnými osobnostmi na diskusních večerech či organizace exkurzí, propojujeme naše aktivity s praxí. A samozřejmě za nás mluví i to, že na naší škole studují i špičkoví sportovci.     

(zpět na úvod)

 

Provozně ekonomická fakulta MENDELU článek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 MENDELU PEF Žufan

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě?

Programy na PEF MENDELU jsou inovované, moderní a nabízejí specializace podle konkrétního zájmu uchazečů. PEF MENDELU má na Moravě nejdelší, více než šedesátiletou tradici, ta je také zárukou dobrého uplatnění absolventů. Fakulta je v úzkém kontaktu s potencionálními zaměstnavateli studentů, v řadě případů se jedná o absolventy PEF MENDELU a naše studenty hodnotí velmi pozitivně. I na základě jejich zpětné vazby a zkušeností s našimi studenty jsou inovovány i studijní programy, aby co nejvíce reflektovaly reálnou praxi.

Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Je výjimečná svým praktickým zaměřením, dlouhodobou tradicí a jedinečným zázemím. Výuky se přímo účastní - kromě českých a zahraničních akademiků - rovněž představitelé firem, kteří nabízí studentům i možnost praxe. A hlavně, na PEF MENDELU fungují velmi dobře studentské spolky a další aktivity, které mimo jiné nabízejí pomoc studentům i v rámci jejich studia, takže naše heslo "Nejsi na to sám" má svůj význam. Výjimečná je rovněž poměrně vysokým procentem zahraničních studentů, takže kromě samozřejmé nabídky absolvovat část studia v zahraničí, jsou studenti v kontaktu s mezinárodním prostředím i v rámci brněnského kampusu univerzity. Ten je současně pro studenty dalším benefitem. Je totiž jedinečný tím, že se všechny fakulty nachází na jednom místě, nedaleko od kolejí, a také nedaleko od centra města.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideálními uchazeči jsou (budoucí) absolventi či absolventky střední školy, kterým nejde jen o titul. PEF MENDELU nepatří mezi "snadno průchozí" fakulty a klade na své studenty poměrně vysoké nároky, které však mají za cíl budoucí absolventy dobře připravit na to, co je čeká v praxi. Ideální jsou aktivní uchazeči, a to nejen ve smyslu "veřejně prezentované" aktivity, ale aktivity, ve smyslu zájmu o to, jak bude jejich vzdělávání vypadat, protože studenti jsou zároveň spolutvůrci svého vzdělávacího programu a mají možnost průběh svého vzdělávání ovlivnit.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Určitě bude dobré se podívat na ukázku testu předpokladů ke studiu, na němž je založena přijímací zkouška (ukázka zde: https://www.pef.mendelu.cz/dokumenty-prijimaci-rizeni?), případně se zúčastnit testu studijních předpokladů u společnosti Scio, neboť výborný výsledek v těchto testech může přijímací zkoušku nahradit. No a určitě bude rovněž dobré se především podívat na webové stránky fakulty (https://www.pef.mendelu.cz/), projít si nabídku studijních programů, zvážit účast na některém dnu otevřených dveří, případně na dalších aktivitách avizovaných na webových stránkách fakulty. Uchazeči si také mohou v rámci akce „Výška nanečisto“ (https://www.pef.mendelu.cz/vyska-nanecisto) vyzkoušet, jaké to je být na jeden den studentem vysoké školy. Podobná akce jen přímo pro informatické programy je Informatika naostro (https://naostro.mendelu.cz ). Uchazeči se rovněž mohou obrátit s konkrétním dotazem na studijní oddělení fakulty (studijni@pef.mendelu.cz).

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium? 

Kromě standardních komunikačních síti je pro zájemce výborná příležitost si vyzkoušet na jeden den být studentem PEF ještě v době studia na SŠ. Máme pro ně připravené dvě platformy "Výšky nanečisto" či "Informatiky naostro", které se realizují několikrát do roka. Organizujeme také debaty (online či fyzicky) na středních školách se současnými studenty. V případně zájmu se mohou školy nebo i samotní studenti obrátit na pr@pef.mendelu.cz.

(zpět na úvod)

 

Obchodně podnikatelská fakulta SLUčlánek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 SLU OPF Stavárek

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě?

Slezská univerzita a její Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí pouze studijní programy, které v nedávné době získaly akreditaci Národního akreditačního úřadu. Tato náročná akreditace potvrdila, že programy jsou výborně postavené, výuku zajišťují kvalitní pedagogové a absolventi po úspěšném dokončení studia nacházejí velmi dobré uplatnění v praxi. 

Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Obchodně podnikatelská fakulta nabízí velmi dobře vyváženou nabídku profesně zaměřených a akademicky zaměřených studijních programů. Profesně zaměřené studijní programy studentům přinášejí intenzivní spolupráci s praxí, a to nejen prostřednictvím zapojení odborníků z firem do výuky nebo možnostmi vykonávat dlouhodobou praxi, ale také zapojením do studentských týmů, které vymýšlejí řešení konkrétních zadání od skutečných firem a podnikatelů. Obchodně podnikatelská fakulta dále nabízí ojedinělé studijní programy, které nelze běžně studovat na jiných ekonomických fakultách. Jedná se například o program Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, které připravuje odborníky do finančního sektoru. Velmi oceňovaný je také program Digitální business, který v sobě kombinuje prvky podnikání, marketingu, informatiky a moderních technologií a vychovává odborníky v oblasti e-commerce. Zcela unikátní je studijní program Inovativní podnikání, ve kterém studenti nenavštěvují klasické přednášky a semináře. Místo toho se učí podnikat tím, že skutečně podnikají se svými spolužáky ve své firmě, kterou si založí na počátku studia. 

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč je člověk, který se zajímá o otázky ekonomie, podnikání, financí, moderních technologií nebo cestovního ruchu a má chuť se nadále v těchto oblastech vzdělávat a využívat celou řadu možností, které Obchodně podnikatelská fakulta studentům nabízí pro jejich osobní rozvoj.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Obchodně podnikatelská fakulta vyznává filozofii, že šanci ke studiu by měl dostat každý a následně už je vše v jeho rukou. Nemáme proto přijímací zkoušky a nesnažíme se na základě výsledků nějakého testu rozhodovat, kdo u nás studovat může a kdo nikoliv. Pro úspěch při studiu je ale klíčový zájem o obor, který studuji a ochota sledovat celkový ekonomický a politický vývoj.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Obchodně podnikatelská fakulta oslovuje uchazeče primárně prostřednictvím webové stránky www.studujopf.cz, která obsahuje všechny potřebné informace o studijních programech, podmínkách studia, možnostech získat stipendium, vyjet na zahraniční studijní pobyt a také o tom, jak se přihlásit nebo se na fakultu přijet podívat na den otevřených dveří. Dále aktivně využíváme sociální media, zejména facebook a instagram a také navštěvujeme střední školy se speciálními workshopy na podporu znalostí a dovedností v oblasti finanční gramotnosti, marketingu nebo informačních technologií.

(zpět na úvod)

 

Ekonomická fakulta TULčlánek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 TUL EF Kocourek

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě?

Naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby studenty bavily a zároveň je skvěle připravily na start jejich kariéry v oboru, který vystudovali. Ve všech našich studijních programech je povinná praxe v rozsahu od několika týdnů po celý rok. Studium na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci je díky tomu těsně provázáno s praktickým uplatněním. Teoretickou výuku doplňují desítky přednášek odborníků z komerční sféry i veřejné správy. V bakalářském studiu máme povinnou výuku dvou odborných cizích jazyků (na výběr je angličtina a němčina, španělština, francouzština, nebo ruština) a studenti si také mohou vybrat z velmi široké nabídky evropských i mimoevropských partnerských univerzit. V zahraničí naši studenti mohou strávit i celý jeden ročník, aniž by museli své studium prodlužovat.

Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Mezi českými ekonomickými fakultami patříme spíše k těm menším, naši studenti jsou u nás na prvním místě. Naše fakulta je jedinečná v osobním přístupu ke studentům, panuje tu přátelská, skoro rodinná atmosféra. U nás student není číslo, ale člověk s individuálními potřebami, kterým se snažíme vyhovět. Studenti si od začátku individuálně sestavují svůj rozvrh podle svých preferencí a možností, poskytujeme jim perfektní informační servis prostřednictvím instagramu nebo facebooku a organizujeme pro ně spoustu společných volnočasových aktivit (od seznamováku, přes terénní hru a hospodský kvíz až po výroční ples).
Mezi studiem na střední a na vysoké škole je obrovský rozdíl. Studenti získají svobodu a nezávislost, ale také mají sami zodpovědnost za své studium a někdy propadnou prokrastinaci. Naši zkušení poradci studenta jim pomohou se všemi těmito výzvami bojovat a uspět.
Technická univerzita v Liberci má navíc skvělé zázemí nejen pro studium, ale i pro sportovní a společenské vyžití. Naše vysokoškolské koleje byly několikrát vyhlášeny nejlepšími v ČR. A Liberec se nachází na úpatí malebných Jizerských hor, Ještědsko-kozákovského hřbetu a Lužických hor.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Nejvíc nás baví uchazeči, kteří jsou nápadití, tvořiví, podnikaví, cílevědomí a otevření novým výzvám a životním zkouškám. Naši studenti jsou zajímaví a jejich největší devizou je touha zlepšovat se, růst a rozvíjet znalosti a dovednosti v oblasti managementu, ekonomie, služeb, mezinárodního obchodu, cestovního ruchu nebo informatiky.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Nejlepší přípravou na přijímací řízení na Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci je nepodcenit maturitu a případně si pro jistotu udělat scio testy. A nejlepší přípravou na posun ze střední na vysokou školu je projít si náš instagram, facebook nebo webovky a přijet na konci léta na seznamovák.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Hodně spoléháme na virální šíření zkušeností se studiem od našich současných a minulých studentů. Věříme, že předávání reálných zkušeností prostřednictvím ústního doporučení nebo sociálních sítí je ta nejlepší reklama. Proto jsme hodně vidět na sociálních sítích, ale navštěvujeme také osobně střední školy a necháváme naše současné studenty, aby se s žáky středních škol podělili o své dojmy ze studia u nás. Ve spolupráci s Libereckým krajem pořádáme projektové dny, během kterých k nám přicházejí nejen maturitní ročníky, ale i mladší žáci středních škol a seznamují se s univerzitním prostředím a s našimi vysokoškolskými pedagogy.

(zpět na úvod)

 

Fakulta informatiky a managementu UHKčlánek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 UHK FIM Hynek

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě? 

Z reakcí našich studentů a absolventů dobře víme, že oceňují atraktivní programy, v nichž propojujeme znalosti a dovednosti z ekonomiky, podnikání a informačních technologií. Výběrem studijního programu si student volí, zda se chce spíše věnovat ekonomii a podnikání, cestovnímu ruchu, informačnímu managementu, aplikované informatice nebo datové vědě, která patří mezi zaměstnavateli k nejžádanějším oborům na pracovním trhu. Naši absolventi jsou potom velmi dobře uplatnitelní v praxi. Nabízené studijní programy a jejich konkrétní obsah navíc každoročně konzultujeme se zaměstnavateli a absolventy. I díky tomu pozná většina našich studentů svého budoucího zaměstnavatele už během svého studia na fakultě.

Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Kdybych měl vypíchnout pouze tři skutečnosti, na které jsme opravdu hrdí, v první řadě rád uvedu, že titul Fakulta roku mezi fakultami s ekonomickým zaměřením jsme jako jediní za posledních sedm let získali hned dvakrát. Sídlíme v moderním kampusu a do naší budovy pravidelně investujeme tak, aby poskytovala nadstandardní podmínky ke studiu, relaxaci, ale i k aktivnímu studentskému životu podporovanému mnoha živými organizacemi a spolky. A tím se dostávám i ke špičkové esportové učebně, kterou se v tuto chvíli mohou pochlubit jen dvě české univerzity.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Přijímáme uchazeče se zdravým sebevědomím, s motivací učit se novým věcem a hlavně se zájmem o obor. Nezáleží nám tolik na tom, odkud uchazeč přichází a co všechno už z oboru zná či umí. Důležité je, aby na sobě chtěl pracovat. Se vším ostatním už rádi pomůžeme.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Žádná speciální příprava není vyžadována, ale jelikož hledáme aktivní a motivované studenty, existuje spousta možností, jak si své místo na fakultě vybojovat už před přijímacími zkouškami. Podle zvoleného oboru má uchazeč možnost prominutí přijímací zkoušky z matematiky na základě výsledku maturitní zkoušky z matematiky či matematiky+, umístěním v soutěžích jako je matematická či logická olympiáda, SOČ, Amavet, České hlavičky a dalších. Na jiných oborech lze prominout přijímací zkoušku z jazyka na základě certifikované zkoušky. A pokud bude uchazeč skládat přijímací zkoušky, doporučuji přípravné kurzy organizované fakultou. Všechny podrobnosti k přijímacím zkouškám, možnostem jejich prominutí i k přípravným kurzům jsou na našem webu. 

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Maturantům jsou určeny zejména naše Dny otevřených dveří, programy Zažij den vysokoškoláka na vlastní kůži nebo FIMka LIVE, které potenciálním zájemcům umožňují nahlédnout do našich prostor individuálně a poznat život na fakultě v doprovodu našich studentů. Pro uchazeče jsou současní studenti fakulty tím nejlepším zdrojem informací a zodpoví úplně všechny dotazy.

Pro nižší ročníky středních škol pořádáme výjezdy na partnerské školy, zveme je na Noc vědců, Investiční fórum, Den Pí nebo na přednášky zvaných osobností. Pro studenty SŠ a žáky ZŠ organizujeme během roku různé soutěže a i tímto způsobem podporujeme a hledáme talenty.

Veškerá nabídka pro uchazeče je přehledně dostupná na webu www.mojeuhk.cz/fim.

(zpět na úvod)

 

Fakulta sociálně ekonomická UJEP článek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 UJEP FSE Moc

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě?

Jsme jedinou veřejnoprávní vysokou školou, která v našem regionu poskytuje vzdělávání v originálním portfoliu programů – ekonomika a management, regionální rozvoj a veřejná správa a sociální práce. Studium zde stojí na třech pevných pilířích – vysoké odbornosti, příjemné atmosféře a výjimečných šancích vyniknout. Studenti, kteří by se rádi věnovali vědě a výzkumu, najdou na fakultě široké spektrum uplatnění. Působí zde řada excelentních vědeckých týmů, do jejichž projektů je možné se zapojit. Naším cílem také je, aby studenti v co největší míře vyrazili do zahraničí – ať už na studium nebo praktickou stáž. Naše fakulta je pro trh práce zavedenou značkou. Zaměstnavatelé vědí, že naše škola přizpůsobuje studium praxi. Co se naučíte v lavicích, obratem vyzkoušíte na stážích doma nebo v zahraničí.

Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Nevšední kombinace programů, široká paleta uplatnění, propojení teorie a praxe, příjemná atmosféra a úzké propojení mezi studenty a vyučujícími. Osobní iniciativy studentů si u nás velmi vážíme a individuální přístup studentům dává šanci být i u zajímavých událostí odborného charakteru. Musíme zmínit také naše zcela nové a unikátní laboratoře behaviorálních studií – komplex laboratoří pro výzkum lidského chování se špičkovou technikou. Chování totiž nezajímá jen biology, ale také právě ekonomy nebo marketingové experty. Ekonomie je velmi univerzální věda, která má své místo napříč širokým spektrem lidského uvažování – od udržitelnosti až po dopravu budoucnosti. To vše budou moci studenti na naší fakultě zažít na vlastní kůži.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeči jsou všichni, kteří mají chuť se vzdělávat, mají zájem o obor a baví je o věcech přemýšlet. Vůbec se neomezujeme na absolventy středních ekonomických škol a gymnázií, naše dveře jsou otevřené i jiným oborům, klíčová je motivace a schopnost kriticky myslet.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

V případě programu Ekonomika a management je klíčové dobře se připravit na testy SCIO. Strategií je mnoho, nejdůležitější je určitě neztratit sebevědomí a používat zdravý rozum. Po přijetí je potom výhodou absolvovat přípravné kurzy matematiky a cizího jazyka, pořádané fakultou, které vám pomohou vytvořit „pojistku“ proti případnému překvapení z vysokoškolského studia. Pokud chcete studovat regionální rozvoj, můžete zvolit SCIO testy nebo přijímací zkoušky ze všeobecného přehledu přímo u nás, v případě sociální práce se můžete rozhodnout mezi SCIO testy a vyplněním portfolia. Zásadní je zkrátka chtít.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Největší novinkou je, že od příštího školního roku otevíráme studentům středních škol naše zcela nové a unikátní laboratoře behaviorálních studií – komplex laboratoří pro výzkum lidského chování se špičkovou technikou. Během programu s názvem Cesta za poznáním sebe sama studentům zábavnou formou představíme základy behaviorálních věd, provedeme je po našem univerzitním kampusu a na vlastní kůži budou moci vyzkoušet různé typy neuro-trenažérů. Třeba hrát fotbal pouhou myšlenkou nebo zjistit své kognitivní schopnosti.
Studenti se k nám mohou přijít podívat také v rámci tzv. Dne vysokoškoláka, při kterém se v reálném prostředí fakulty zapojí do speciálních workshopů vytvořených pro ně na míru. S těmito workshopy pak jezdí naši kolegové i za studenty přímo na jejich střední školu.
Samozřejmostí je dále Den otevřených dveří, naše účast na akcích jako je Noc vědců nebo Veletrh vědy. Sociální sítě jsou také nedílnou součástí naší komunikace se středoškoláky.

(zpět na úvod)

 

Institut ekonomických studií FSV UKčlánek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 IES FSV UK Gregor

doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ředitel

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě?

Naše studium v oblasti ekonomie a financí je v Čechách ojedinělé svojí kvalitou a zároveň i šíří – studenti získávají základy v matematické analýze, statistice, datové analýze, financích a právu. Následně mají možnost specializovat se na řadu oblastí, které učí špičkoví akademici s bohatými mezinárodními zkušenostmi. Přínos našich programů dokazuje skvělé uplatnění absolventů ve finančních, konzultačních a analytických pozicích v předních českých firmách a organizacích. Řada našich absolventů navíc pokračuje studiem na prestižních ekonomických školách v západní Evropě.

Čím je Váš institut výjimečný oproti ostatním?

Náš Institut má komorní rozsah. Studenti studují ve skupinách, což jim pomáhá překonávat největší studijní výzvy. Studenti si pomáhají navzájem napříč ročníky a skvělé vztahy, které jsou cennou devizou do profesního světa, jim zůstávají po mnoho let. Vyučující navíc znají své studenty a věnují hodně energie a času jejich originálním absolventským pracím.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Nebojí se matematiky, má chuť se zabývat daty a baví ho analytické a logické problémy. Hodí se, pokud ho zajímají ekonomické otázky, kterých je v dnes turbulentní době bezpočet.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

V přijímacím řízení je klíčová matematika a skutečně všem doporučujeme především dobře zvládat středoškolskou matematiku. Určitě se hodí, pokud budoucí studenti mají vztah k programování a zvládají angličtinu na solidní úrovni.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Organizujeme Dny otevřených dveří a webináře, šíříme povědomí o IES po gymnáziích v České republice i na Slovensku a naši kolegové jsou vidět i v médiích. V dnešní době navíc máme jméno i díky prvním generacím absolventů. Chceme být školou první volby pro motivované a analyticky orientované mladé talenty, kteří využijí inspirativní a na podněty bohaté prostředí, které nabízíme.

(zpět na úvod)

 

Matematicko-fyzikální fakulta UKčlánek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 MFF UK Rokyta

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě?¨

Studium na naší fakultě bych doporučil všem, kteří mají hlubší zájem o matematické, fyzikální a informatické obory, kteří chtějí porozumět hlubším souvislostem a kteří častěji než jen pouhá fakta hledají odpovědi na otázky typu „Proč?“.

Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Naše fakulta se netají tím, že staví na hlubokých teoretických znalostech, zkoumání souvislostí a odhalování příčin. Tento přístup dělá z našich absolventů velmi flexibilní jedince, kteří jsou schopni se v krátkém čase adaptovat na téměř jakékoli zaměstnání, které vyžaduje tvůrčí přístup. Téměř všichni absolventi naší fakulty nám po čase sdělují, že je naše fakulta naučila především logickému myšlení, schopnosti třídit fakta a poznatky, a že to všechno jim později velmi usnadnilo vstup na pracovní trh. Ale ani praktičtěji zaměření uchazeči se nemusejí obávat, že to bude jen samá teorie. Na teorii stavíme, ale současně máme připravenu nabídku programů, které poskytnou i solidní praktické dovednosti, ať už jde o programování, či práci se složitými fyzikálními přístroji.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč je především uchazeč, který má chuť, motivaci a zájem dozvědět se hlubší souvislosti fyzikálních, matematických a informatických věd. Pochopitelně je dobré, když má velmi solidní znalosti z matematiky na úrovni maturity z tohoto předmětu, případně odpovídající znalosti z fyziky či informatiky, pokud má zájem o studium těchto disciplín. Velmi dobré zkušenosti máme se studenty, kteří v uvedených předmětech soutěžili v některé ze středoškolských olympiád. Ale ani ti, kteří tuto průpravu nemají, nemusejí mít obavu, že by naši školu nebyli schopni vystudovat. Každému, kdo má chuť a zájem, jsme připraveni pomoci, aby případné úvodní obtíže překonal.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Určitě bych doporučil, aby složili maturitní zkoušku z matematiky a případně i z dalších profilujících předmětů, které naši fakultu charakterizují. Příprava na maturitní zkoušku je jistě tím nejlepším způsobem, jak si středoškolské znalosti zopakovat a získat o nich před vstupem na naši školu ucelený přehled. Vážnějším zájemcům mohu určitě doporučit, aby se účastnili středoškolských olympiád a aby se zapojili do práce našich korespondenčních seminářů či letních škol z matematiky, fyziky či informatiky. Úspěch v kteréhokoli s těchto činností (maturita, olympiáda, korespondenční seminář) jim může otevřít dveře ke studiu na MFF UK bez přijímací zkoušky.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

V současné době se nám jako nejúčinnější jeví diverzifikovaná komunikační strategie, tedy situace, kdy spoléháme jak na distanční, tak na prezenční komunikační kanály. Specifikem Matfyzu jsou tzv. korespondenční semináře, do nichž se může zdarma přihlásit kterýkoliv středoškolák se zájmem o fyziku, matematiku nebo informatiku. Průběžně dostává zajímavé úlohy z těchto oborů a následně, což je asi nejpodstatnější, i podrobnou zpětnou vazbu. To je poměrně netradiční způsob komunikace s potenciálními uchazeči o studium, který však přináší ve většině velmi kvalitní studenty. Jistě můžeme zdůraznit, že úspěšní řešitelé jsou na Matfyz přijati bez přijímací zkoušky.

Nerezignujeme ale pochopitelně ani na účast na veletrzích vzdělávání a dalších prezentačních akcích a pravidelně pořádáme den otevřených dveří. Ten bude letos, tedy v roce 2022,  22. listopadu a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Dlouhodobě rozvíjíme komunikaci také na Facebooku nebo formou informativních videí na portálu studujmatfyz.cz a fakultním YouTube kanálu.  

(zpět na úvod)

 

Fakulta ekonomicko-správní UPCEčlánek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 UPCE FES Stejskal

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě? Čím je Vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Jsme ekonomickou fakultou univerzity, která sídlí v Pardubicích. Z toho vychází převážná většina výhod. První je, že celá fakulta sídlí v kampusu univerzity, vše je po ruce – učebny, posluchárny, menza, koleje, tělocvična, v docházkové vzdálenosti nákupní centra nebo centrum města. Druhou výhodou je rozsah nabízených studijních programů – od managementu, přes veřejnou správu, finance až po systémové inženýrství a aplikovanou informatiku. V letošním roce chystáme rozšířit nabídku o nový bakalářský studijní program Digitální podnikání, který bude nabízet zájemcům spojení managementu a dovedností v digitálním světě.
Třetí výhoda vyplývá z atmosféry na fakultě – nižší počet studentů umožňuje učitelům znát většinu studentů, mít dostatek času se jim individuálně věnovat. Právě individuální přístup a schopnost reagovat na to, co studenti potřebují v průběhu svého studia, je důležitou výhodou oproti ostatním ekonomickým fakultám. 
Na fakultě studuje řada zahraničních studentů, se kterými je možné spolupracovat či studovat předměty v angličtině. Stejně tak je možné studovat třeba jeden semestr v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Pro studenty v navazujích magisterských programech nabízíme možnost získat zároveň český a německý diplom v rámci DOUBLE DEGREE nebo společný diplom s Univerzitou ve Vilniusu v rámci JOINT DEGREE. 
 
Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat? 

Ideální uchazeč je takový, který ví, co chce studovat a podle toho si vybral studijní program nebo specializaci. U takového předpokládáme, že má chuť studovat a učit se nové věci a také se aktivně do výuky zapojovat. Ideální uchazeč by se neměl bát matematiky, která je při studiu ekonomie celkem důležitá a měl by mít dobré základy cizího jazyka.  

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Přijímací zkoušky se na naši fakultu nedělají. Přijímáme uchazeče na základě studijních výsledků v předposledním ročníku střední školy. Zároveň v přijímacím řízení bodově zvýhodňujeme aktivní uchazeče, kteří úspěšně složili nepovinnou maturitní zkoušku z předmětů Matematika+ nebo Matematika rozšiřující nebo se zúčastnili soutěží SOČ, Ekonomická olympiáda či Soutěž & Podnikej. Body lze získat i za certifikovanou zkoušku z anglického jazyka. Pokud uchazeč neměl studijní výsledky ve 3. ročníku SŠ nejlepší, potom doporučujeme udělat si Test studijních obecných předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio. Výsledky testu mu vylepší konečné pořadí pro přijetí. 

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Fakulta ekonomicko-správní oslovuje uchazeče o studium nejrůznějšími způsoby mezi které patří například Den otevřených dveří (aktuálně 11. 2. 2023), veletrh vysokých škol Gaudeamus, dále využíváme sociální sítě a webové stránky /fes.upce.cz a studuj.upce.cz/. Zároveň zveme studenty středních škol do přednášek v rámci projektu „Ná – skok na vejšku“, kde mohou získat osobní zkušenost, podívat se zblízka, jak to na vysoké škole funguje a dozvědět se více o fakultě. Naše programy popularizujeme i na akcích pro širokou veřejnost jako je například Noc vědců, Vědeckotechnický jarmark, apod.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 VŠE FM BínaFakulta managementu VŠE

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D., děkan Fakulty managementu VŠE

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě?

Přípravě budoucích manažerů se věnujeme již více než 25 let. Z našich lavic vzešla řada velmi úspěšných absolventů, kteří jsou na vedoucích pozicích v širokém spektru organizací. Můžeme tak s jistou mírou nadsázky říci, že dokážeme znalosti a dovednosti předat tak, aby byly pro studenty v praxi co nejvíce využitelné. V posledních letech navíc intenzivně propojujeme tradiční výuku právě s praxí, ať už formou zapojení zástupců partnerských organizací do výuky, zpracováním odborných projektů pro partnerské organizace či nabídkou stáží. To vše studentům přináší neocenitelné zkušenosti, které se jim hodí při hledání budoucího povolání.

Čím je Vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Budeme-li mluvit o škole jako o celku, tedy o Vysoké škole ekonomické v Praze, pak je to jednoznačně její renomé mezi zaměstnavateli. Navzdory občasným nevhodným poznámkám směřujícím na kvalitu studia má škola jako celek mezi zaměstnavateli špičkové jméno. Mít diplom z VŠE je zkrátka známka toho, že absolvent získal kvalitní vzdělání. K tomu všemu samozřejmě přispíváme i my jako Fakulta managementu.

Čím je výjimečná vaše fakulta v rámci Vysoké školy ekonomické?

Naše hlavní nevýhoda je i naší hlavní výhodou. Jsme jediná mimopražská fakulta, v Praze nás tak nikdo nenajde. Sídlit v Jindřichově Hradci má však opravdu dlouhou řadu pozitiv. Tím největším je asi to, že řadu věcí můžeme dělat po svém. Díky tomu, že je Fakulta managementu co do počtu studentů spíše menší fakultou, můžeme klást důraz na individualitu našich studentů. Každému z nich tak můžeme věnovat osobní přístup, nejen během výuky, ale i při poskytování podpory při realizaci jejich projektů a aktivit. To vše se odráží ve velmi neformální, přátelské atmosféře. S oblibou o sobě tvrdíme, že jsme rodina, a ono to tak ve výsledku opravdu je.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Každý student má řadu specifik a nelze říci, která z nich jsou důležitější než ta ostatní. Rozhodně však nejraději ve svých řadách vítáme studenty, kteří jsou aktivní, kteří hledají cesty, jak realizovat své nápady a vize, zkrátka ty, kteří se chtějí zapojit do života fakulty v co největší míře. K tomu jim vždy dáváme maximální podporu.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Jednoduchá odpověď na tuto otázku neexistuje. Nejlepší přípravou je dlouhodobé, soustavné vzdělávání se, rozšiřování si obzorů. Platí to jak pro absolventy středních škol, kteří se hlásí do bakalářského studia, tak pro absolventy vysokých škol, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu. Tou nejlepší přípravou pro ně vždy bude právě příprava dlouhodobá. Jistě, vždy se dá projít intenzivní přípravou před přijímacími zkouškami, ať už prostřednictvím našich přípravných kurzů či jiných forem doučování. Pokud se však snažili dlouhodobě vzdělávat i před nástupem na fakultu, budou mít vše daleko jednodušší.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Podstatný je pro nás osobní kontakt, v ideálním případě navíc přímo u nás na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Z komentářů víme, že zažít fakultu na vlastní kůži je pro zájemce o studium cennější než tištěná reklama či texty na sociálních sítích. Ani tyto stránky samozřejmě nepodceňujeme, ale snažíme se dávat zájemcům co nejvíce možností k tomu, aby se na fakultu mohli dostavit osobně a zjistit tak, jak vypadá místo, kde by mohli strávit několik let svého života.

(zpět na úvod)

 

Fakulta podnikohospodářská VŠEčlánek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 VŠE FPH Hnilica

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě?

Vnímám čtyři stěžejní důvody, proč by se měli uchazeči rozhodnout právě pro studium na FPH VŠE.

Prvním je výborné uplatnění našich absolventů v praxi. Každý uchazeč, který zvažuje studium na vysoké škole, jistě zvažuje, jaké uplatnění po studiu bude mít. Zde si myslím, že naše fakulta nabízí velmi široké spektrum možností. I dle veřejného průzkumu mezi zástupci 230 nejvýznamnějších zaměstnavatelů v České republice má Fakulta podnikohospodářská VŠE nejlépe připravené absolventy pro současný trh práce ze všech českých ekonomických škol.

Druhým důvodem je prestiž a kvalita studia. Ta je na naší fakultě mj. stvrzena prestižní mezinárodní akreditací EQUIS, kterou jsme získali jako jediná ekonomická fakulta v ČR a řadíme se tak mezi 170 nejlepších fakult světa z celkového počtu 15 000 na byznys zaměřených škol. Akreditaci EQUIS získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí a partnerskými firmami. Uchazeči si jistě uvědomují, že při dnešní dostupnosti studia je pro další profesní život velmi důležitá skutečnost, u jaké instituce vzdělání získali. Prestiž vzdělávací instituce je bezesporu podstatným kritériem volby.

Třetím důvodem je mezinárodní uznání a spolupráce se zahraničními univerzitami. Obory Fakulty podnikohospodářské se pravidelně umísťují v prestižních žebříčcích The Financial Times a The Economist. Studenti naší fakulty mohou během studia vycestovat na více než 250 univerzit po celém světě. Patří mezi ně top univerzity světa, jako je švýcarská University of St. Gallen, francouzská HEC Paris nebo třeba kanadská McGill University. V rámci spolupráce s některými univerzitami nabízíme i výměnné studijní programy typu „double degree“, v nichž absolventi získávají dva inženýrské tituly.  

Jako čtvrtý důvod bych podtrhnul silné propojení studia s praxí a s firemními partnery. Již v bakalářských programech jsou partnerské firmy intenzivně zapojeny do výuky a dalších aktivit fakulty. V magisterských programech již sami studenti aktivně vstupují do spolupráce s firemní praxí, např. formou řešení konkrétních projektů nebo řízených stáží. Fakulta podnikohospodářská má široké spektrum smluvních partnerů, mezi které patří přední firmy na trhu, jako je BDA, Amazon, Henkel, KPMG,  Plzeňský Prazdroj, Red Bull a mnoho dalších.

FPH VŠE aktuálně nabízí dva bakalářské studijní programy: Podniková ekonomika a management, Arts Management. Program Podniková ekonomika a management je možné studovat i v anglickém jazyce. Druhý studijní programe, Arts management, připravuje odborníky se zaměřením na management firem, organizací a institucí pro sektor kultury.

Čím je Vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi špičkové vzdělávací a výzkumné instituce nejen v českém, ale i celoevropském prostředí. Jsme jedinou veřejnou vysokou školou, která se zaměřuje čistě na ekonomicko-manažerskou problematiku. Nabízíme studium na všech úrovních, od bakaláře, přes magistra až po doktorské studium, a to jak v češtině, tak v angličtině. V magisterském stupni studia si mohou studenti vybrat z řady atraktivních vedlejších specializací, pomocí kterých mohu získat specifické znalosti a dovednosti nad rámec hlavní specializace.

Prestiž instituce a kvalita studia akcelerují uplatnění absolventů. Naši absolventi se můžou pochlubit rychlou a úspěšnou kariérou jak v českých, tak i mezinárodních společnostech.

Velikost a prestiž univerzity usnadňuje mezinárodní spolupráci. Studenti mohou v rámci studia vycestovat na studijní pobyt, k výběru mají více než 250 partnerských škol po celém světě.

Pro uchazeče jsou jistě zajímavé i další výhody studia na VŠE, jako je moderní kampus v centru Prahy, profesionální zázemí a podpora ve studiu např. skrze rozsáhlé služby naší univerzitní knihovny, která poskytuje rovněž konzultace, semináře, přístup do mnoha placených elektronických zdrojů a databází. Na VŠE je velmi aktivní studentský život, zmínit lze více než 40 studentských spolků, do kterých se mohou studenti zapojit. Studenti oceňují rovněž flexibilitu nastavení rozvrhu, vysokou úroveň digitalizace, kdy většinu studijní agendy vyřídí pohodlně on-line. VŠE rovněž rozvíjí spolupráci se svými absolventy po studiu.

Čím je výjimečná vaše fakulta v rámci Vysoké školy ekonomické v Praze?

Fakulta podnikohospodářská je výjimečná v širokém uplatnění absolventů, kteří se mohou věnovat ekonomickým a manažerským funkcím na všech úrovních řízení podniku a jiných organizací. Absolventi se mohou uplatnit jak v podnikatelském sektoru, tak i ve státní správě a neziskovém sektoru.  Uchazeči se budou moci po studiu zajímat o pracovní pozice v marketingu, personalistice, consultingu, auditu, managementu, event managementu, projektovém managementu, sales managementu, manažerské psychologii a sociologii, logistice nebo finančním managementu. Nebo si mohou, stejně jako řada našich absolventů, založit vlastní firmu. Studium na FPH je tedy vhodné i pro ty uchazeče, kteří ještě nemají zcela jasné představy o budoucím uplatnění, jelikož studium je vybaví relativně univerzálním uplatněním nejen v manažerské praxi firem a dalších organizací.

Fakulta podnikohospodářská se může pochlubit prestižními mezinárodními akreditacemi, které zvyšují její mezinárodní reputaci a zvýhodňují absolventy na trhu práce. Jedná se o akreditace EQUIS a AMBA. FPH VŠE je jediná ekonomická fakulta v ČR s mezinárodní akreditací EQUIS, čímž se řadí mezi opravdovou špičku mezi světovými fakultami byznys škol.  Patříme do 1 % nejlepších byznys škol na světě.

FPH jako fakulta zaměřená na podnikovou ekonomiku a management vyniká ve spolupráci s firemní praxí, disponuje více než 100 firemními partnery, se kterými spolupracuje nejen v oblasti výuky, ale také vědy a výzkumu, studentských praxí, projektů a dalších aktivit. Mezi partnery fakulty patří společnosti jako BD Advisory, Unilever, APOGEO, Nestlé, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto a mnoho dalších. Mezi novinky patří program mentoringu, kdy mentoři z řad firemních partnerů předávají zkušenosti a kariérně radí motivovaným studentům.  

Fakulta disponuje moderními prostory kampusu, investovala do technického vybavení svých učeben, které jsou mj. připraveny pro hybridní výuku (kombinace prezenční a on-line výuky). V rámci výuky se opírá o moderní metody a přístupy, zejména v magisterském stupni studia se využívají mj. harvardské případové studie či marketingové simulace. Na bakalářském i na navazujícím magisterském studiu řada studijních aktivit probíhá v rámci studentských týmů.

Fakulta dbá i na aktivní spolupráci s absolventy. Promocí zde nic nekončí, dále budujeme a rozvíjíme vztahy nejen v profesní rovině. Kromě hlavní komunity absolventů FPH budujeme komunity našich vedlejších specializací.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Tříletý bakalářský program Podniková ekonomika a management je vhodný pro studenty se zájmem o podnikatelské prostředí. Pokud uchazeč přemýšlí o založení vlastního podniku nebo o kariéře na manažerské pozici, pak je tento program ideální volbou. Tříletý bakalářský program Arts management je vhodný pro studenty se zájmem o kulturní prostředí, kteří zvažují kariéru na manažerských pozicích v kulturních institucích nebo přemýšlí o vlastním podnikání v kultuře.

Ideální uchazeč má analytické myšlení a velmi dobře ovládá jeden světový jazyk. V případě oboru Arts management se navíc orientuje v oblasti kultury.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Uchazeči by měli vycházet z aktuálních požadavků na přijímací řízení, které v poslední době z důvodu pandemie mělo specifickou podobu, vycházelo se např. ze studijního průměru na střední škole. Při splnění některých podmínek bývá možné dokládání průměrných známek nebo příjímací řízení prominout. Je dobré tedy zjistit platné informace na webu fakulty případně kontaktovat studijní oddělení.

Uchazečům jistě pomohou vzorové testy, které fakulta poskytuje. Pomohou se zorientovat s podobou zkouškových testů a nastavit reálná očekávání.

Pro uchazeče doporučuji zkusit také přijímačky nanečisto. Ty jim umožní vyzkoušet atmosféru přijímacích zkoušek na bakalářské studium VŠE v Praze, zbavit se tak stresu z přijímacího řízení, ověřit si připravenost ke zkoušce. Studenti dostanou zpětnou vazbu k testům, navíc i poznají prostředí VŠE. Více informací uchazeči najdou na webu https://nanecisto.vse.cz/.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Škola i fakulta využívá celou řadu možností k oslovení uchazečů. Vedle hlavního webu školy existují některé mikrostránky pro specifický účel, za FPH lze zmínit např. web MyFPH.cz, kde se uchazeči přehledně dozví vše podstatné k přijímacímu řízení a studiu méně formálním stylem komunikace. Významnými kanály jsou pak sociální sítě. Uchazeči nás mohou potkat na řadě událostí, jako je Gaudeamus v Praze a Brně, pořádáme Den otevřených dveří, a to jak za VŠE jako celek (prosinec a březen), tak speciálně za Fakultu podnikohospodářskou (leden). Úspěch zaznamenalo mj. stínování výuky, kdy uchazeči mají možnost stát se na den studentem FPH. Významnou roli hrají přirozeně doporučení spokojených studentů a absolventů.

(zpět na úvod)

 

Fakulta informatiky a statistiky VŠEčlánek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 VŠE FIS Fischer

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší fakultě?

Fakulta informatiky a statistiky VŠE se orientuje na aplikaci informatických a kvantitativních disciplín v businessu i státních institucích. Vše se u nás nějakým způsobem zabývá prací s daty, jejich analýzou, nastavováním podnikových procesů a jejich vylepšováním převážně s pomocí IT prostředků. Tyto dovednosti v současné době potřebuje naprostá většina firem, takže naši uchazeči mají téměř jisté uplatnění v oboru. O tom svědčí i fakt, že velké množství našich studentů pracuje v oboru už na bakalářském stupni při škole. Krom toho je to práce nesmírně zajímavá, protože v každém zadání jdeme na jádro problému, hledáme reálné argumenty, které máme díky datům ověřené a nastavujeme procesy, které pomáhají firmám. V tomto ohledu je sbírání dat, machine learning, umělá inteligence, vývoj informačních systémů nebo informační bezpečnost i zdrojem mnoha příležitostí pro nové věci, které nejsou běžně na první pohled zřejmé.

Čím je Vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Jsme silně propojení s praxí a většina věcí, které se u nás řeší je nějak navázána na reálné firmy. Neděláme věci v laboratorních podmínkách, ale stavíme na businessových zadáních, která jsou velmi dynamická a jejichž součástí je i porozumění ekonomickým souvislostem. Jsme zároveň i velmi flexibilní z hlediska nastavení rozvrhu, protože si uvědomujeme, že možnost přiměřené práce v oboru už při studiu je dobrým doplňkem výuky.

Čím je výjimečná vaše fakulta v rámci Vysoké školy ekonomické?

Naše orientace na datové vědy, informatiku, statistiku je v rámci VŠE nejvíce exaktní a v kontextu ekonomie by se dalo říct, že i nejvíce technická. Vedle toho jsme fakulta s největším studentským spolkem, který každý týden pořádá několik akcí, takže si dovolíme říct, že máme i bohatý studentský život, který rozhodně není jen o výuce.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideálním uchazečem je pro nás člověk, který má neutrální nebo pozitivní vztah k matematice a logice a který obecně rád řeší problémy tak, aby se na jejich řešení mohl spolehnout a nestačí mu jen intuitivní odhad. Je to člověk, který rád hledá logiku v řešení problémů a zároveň si uvědomuje, že existujeme v kontextu trhu a ekonomiky a že právě ekonomické aspekty je potřeba vždy při řešení problémů uvažovat.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Přijímací zkoušky máme z anglického jazyka a všeobecných studijních předpokladů zaměřených na logiku, takže bychom doporučovali určitě angličtinu i matematiku na praktické úrovni. U některých studijních programů bereme v úvahu i prospěch, Matematiku + / Matematiku rozšiřující v rámci maturity nebo umístění v celonárodních odborných soutěžích, takže to se určitě také hodí.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Uchazeče dlouhodobě oslovuje prostřednictvím komunikační kampaně Stačí se zeptat (www.stacisezeptat.cz), která umožňuje uchazečům vybrat si někoho z našich studentů a zeptat se na všechny věci, které ho zajímají a nemyslíme tím jen studium, ale především život během studia a vše co s ním souvisí. Zakládáme si na tom, že komunikace je bez přikrášlení a reálná, abychom si budovali s uchazeči a studenty vzájemnou důvěru, která je v nastavení životní dráhy na vysoké škole nesmírně důležitá.

(zpět na úvod)

 

Vysoká škola polytechnická Jihlavačlánek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 VŠPJ Horák

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor

Ekonomické studijní programy (Finance a řízení; Cestovní ruch)

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší škole?

Jsme veřejná vysoká škola (tj. škola bez školného), která nabízí studentům prakticky zaměřené vzdělání bakalářského stupně. Jelikož jsme relativně menší škola, je další naší výhodou i individuální přístup ke studentům. Prakticky orientovaný program znamená, že velký důraz klademe na přípravu studentů pro profesní život – na výuce se podílí odborníci z praxe a součástí studia je i dlouhodobá praxe ve spolupracujících firmách a organizacích. Škola sídlí pouze v jedné budově v sousedství autobusového nádraží, nedaleko vlakové zastávky, je tedy dobře dopravně dostupná a vše má tzv. „pod jednou střechou“, od moderně vybaveného výukového centra, přednáškových sálů, počítačových učeben, studijního oddělení, po menzu, knihovnu a jiné součásti školy důležité pro studentský život.

Čím je Vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Na VŠPJ je možnost studovat jak v prezenční formě (výuka během pracovních dní), tak v kombinované formě (výuka pouze o sobotách), tj. studovat mohou i ti, kteří již nastoupili do pracovního procesu a chtějí si doplnit vzdělání. Kombinovaná forma studia není na ostatních vysokých školách tolik rozšířená. Pro obě formy výuky máme připravené podrobné studijní materiály v elektronické podobě (v systému Moodle), které jsou samozřejmě pro studenty zdarma. Dále se od jiných veřejných vysokých škol odlišujeme délkou odborné praxe, která je nedílnou součástí studia. Ve studijním programu Finance a řízení je to 15 týdnů (celkem 600 hodin) praxe, u studijního programu Cestovní ruch pak 14 týdnů. Tato souvislá praxe umožňuje studentům (zejména prezenční formy studia) se lépe seznámit s reálným chodem firmy či organizace. Pro studenty kombinované formy, kteří již pracují v oboru, je výhodou možnost požádat o uznání již reálně odpracované doby a prokázat tak zkušenosti s tímto prostředím. Našim studentům nabízíme kromě možnosti absolvovat část studia v zahraničí (v rámci výměnných studijních pobytů v programu ERASMUS) také tzv. International Business Week, což je projektový týden strávený na zahraniční vysoké škole (např. v Belgii, Nizozemí, Portugalsku, Německu, Lotyšsku, Polsku), kde jsou studenti zapojeni do mezinárodních týmů a spolu řeší konkrétní problém vybrané firmy či organizace. Každý student tak má v případě zájmu velkou šanci vycestovat do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti. Tato zkušenost může pomoct studentům, potažmo absolventů také při ucházení se o zaměstnání.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč by měl mít především chuť studovat a rozvíjet se v rámci vybraného studijního programu. Zároveň by měl mít zájem o využití nových poznatků v praxi a ambice v oblasti svého dalšího rozvoje.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Na ekonomické studijní programy (Finance a řízení, Cestovní ruch) je podmínkou přijetí pouze složení maturitní zkoušky. Přesto je pro začátek studia výhodou, pokud se student částečně orientuje alespoň v některé oblasti, ať už probírané na střední škole nebo díky zkušenostem z praxe.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Uchazeče se snažíme oslovit mnoha cestami. Primární jsou webové stránky školy a Facebook či Instagram, kde se uchazeč dozví informace o studiu a studijních plánech (včetně soupisu předmětů a jejich náplní). Pro hlubší objasnění průběhu studia nabízíme uchazečům možnost zhlédnutí videí s komentářem k jednotlivým studijním programům (videa jsou volně dostupná na webu školy), nebo zveme na Den otevřených dveří, tj. na osobní návštěvu školy a možnost popovídat si s našimi studenty. Účastníme se i veletrhů typu Gaudeamus, kde se potenciální uchazeči mohou zeptat na to, co je o škole či o studiu zajímá. Pro potenciální uchazeče ze středních škol v Kraji Vysočina či z bezprostředně sousedících krajů pořádáme i odborně zaměřené soutěže (o účetnictví, o finanční gramotnosti atd.) či přednášky na odborná témata, a to buď na dané střední škole anebo přímo v prostorách VŠPJ.

(zpět na úvod)

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicíchčlánek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 VŠTEČB Stehel

Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., rektor

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší škole?

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je mladá veřejná vysoká škola s moderním přístupem a unikátním zaměřením. Student u nás dostává více než je běžným standardem. Unikátním zaměřením je orientace na praxi, která je provazována napříč celým studiem od výuky, do které se zapojují experti z praxe, spolupráce na projektech pro průmyslové partnery až po dlouhodobou praxi ve firmách, která trvá nadstandardní dobu celý semestr. Takto dlouhou praxi v podnicích si chválí studenti i společnosti. Absolventi si pak následně lépe hledají uplatnění na trhu práce.

Čím je Vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Jsme jediná technická vysoká škola na jihu Čech. Unikátní je u nás doba praxe, po kterou studenti docházejí do firem – trvá celý jeden semestr. Probíhá u nás velký počet projektů ve spolupráci s firmami, do kterých zapojujeme studenty. Otevírá se jim tak možnost podívat se přímo do výroby. Také si mohou udělat stáž v zahraniční firmě nebo vyjet během studia do ciziny. Podmínky pro zahraniční výjezdy jsou u nás velmi příznivé. Máme vlastní sportovní spolky (hokej, florbal, fotbal, e-sport, šachy) a naše týmy se pravidelně umisťují na vyšších příčkách univerzitních lig. Podporujeme mladé podnikatele, start-upy a freelancery přes Kariérní centrum. Brzy pro ně otevřeme také coworkingové centrum s poradenstvím a dalšími službami.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Vítáme všechny zájemce o studium technických i ekonomických programů, kteří mají chuť ke studiu a splní náležitosti přijímacího řízení. Na VŠTE mohou studovat i lidé se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým pomáháme v rámci Bezbariérového centra. U Bezbariérového centra bych se rád na chvíli zastavil, neboť jsme do této oblasti v poslední době trochu více investovali, a i díky tomu se můžeme pochlubit skokovým nárůstem studentů, kteří toto centrum využívají a i tím, že jeden z našich absolventů je držitel zlaté medaile v paralympiádě.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

U bakalářských studijních programů nejsou přijímací zkoušky, ale rozhoduje se na základě prospěchu z předposledního ročníku na střední škole. Výhodou je mít ze střední školy základní znalosti daného studijního programu, pro který se uchazeč rozhodne. Pokud však chce uchazeč změnit obor a začít studovat po ekonomce například techniku, rádi mu poskytneme všechny potřebné znalosti a bude si tak moct zapsat volitelné předměty, které doplní jeho znalosti, nebo využít Suport centra, což je oddělení, které pomáhá studentům, pokud jim nějaká látka chybí nebo něco nestihli na hodině.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Jako škola se snažíme vždy nabídnout něco navíc. Základem je kvalitní studium, vedle kterého u nás může být student úspěšný sportovec, reprezentant či podnikatel. Kdo by si nás rád prohlédl „z blízka“ rádi jej přivítáme na dnech otevřených dveřích, výstavách vysokých škol či sportovních akcích. Veškeré informace pak uchazeči najdou na našich webových stránkách www.VSTECB.cz

(zpět na úvod)

 

Panevropská univerzita, a.s.článek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 PANEU Dragon

Ing. Vladimír Dragon, obchodní ředitel

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší škole? 

Protože dbáme na neustálý rozvoj, inovativní myšlení, sebevzdělávání a samostatnou tvůrčí práci pedagogů i zaměstnanců školy, kteří se k sobě navzájem i ke studentům chovají otevřeně a transparentně. Protože chceme být součástí přerodu mladých lidí v průběhu jejich studia. Ke všem studentům přistupujeme vždy vstřícně, otevřeně, rovnocenně a na partnerské bázi a podporujeme je v naplňování jejich snů a vizí. Studenti naší profesní univerzity jsou vzdělávání výukou založenou na výsledcích, znalostech a dovednostech. Tyto procesy a činy vedoucí k daným výsledkům mají individuální charakter, podmíněný osobní zodpovědností a osobním přístupem k dosažení potřebných kompetencí.
Díky výše zmíněnému přístupu jsme se stali profesní univerzitou – všechny naše akreditace jsou profesně zaměřené, což znamená, že pokud si uchazeči vyberou ke svému studiu například oblast Letectví, Marketingových komunikací, Práva, Cestovního ruchu, Financí, Podnikání a managementu, Bezpečnostních studií, Řízení lidských zdrojů a dalších, tak v průběhu výuky budou pracovat na případových studiích jednotlivých oblastí, potkají kolegy z praxe, úspěšné podnikatele, ale i skvělé akademiky. Po novele vysokoškolského zákona jsme jedinou soukromou vysokou školou, která získala univerzitní status a zároveň doktorské studium pro oblast Podnikání a managementu. Máme nejširší nabídku profesně akreditovaných studijních programů na poli soukromého vysokého školství. Zároveň je možné studovat některé programy v anglickém jazyce. To vše díky nejkvalitnější akademickému týmu a propojením z veřejným i soukromým sektorem. 

Čím je Vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Jsme inovativní – máme nové studijní programy, které aktuálně na trhu veřejných ani soukromých vysokých škol nenajdete. Digitální ekonomika a společnost, Digitální ekonomika a společnost – Digitální makléř, Lokální a globální ekonomika, Provoz a řízení letecké dopravy – specializace Bezpilotní letecké systémy Drony. V průběhu ekonomických změn a pandemie jsme nezaháleli a vytvořili novou strukturu studijních programů, kteří reagují na stávající a budoucí trendy. 
Centrum kariéry a rozvoje - Centrum kariéry a rozvoje pomáhá studentům, kteří hledají místo, kde by mohli absolvovat svoji povinnou praxi. Profesně a odborně zaměřené studijní obory si přímo říkají o získávání praktických zkušeností v provozu reálných organizací, se kterými škola má, nebo v budoucnu bude mít navázané partnerské smlouvy, na jejichž základě budou tyto stáže organizovány. Zároveň pořádáme Kariérní dny, díky kterým jsou studenti přímo v kontaktu s našimi partnery. V průběhu roku zveřejňujeme pro studenty vybrané nabídky práce našich partnerů. Zároveň máme portál, na kterém zveřejňujeme naše odborníky z praxe ve výuce.
Máme jedinečný doktorský studijní program Podnikání a management, který umožňuje absolventům magisterských studijních programů rozvíjet schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu a vývoje. Doktorské studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost se zaměřením na oblast podnikání a managementu. Univerzita tím dává příležitost k výchově vlastních vědeckých pracovníků a zároveň dává možnost všem, kteří si chtějí v rámci své kariéry rozšířit vzdělání.
Připravili jsme pro lidi z praxe profesní MBA programy. Opět vycházíme z potřeb trhu a máme v nabídce programy zaměřené na oblasti, které u nás nenajdete.
MBA Management velení – zaměřený na zásadní kompetence při nečekaných bezpečnostních událostech. Kromě teorie studenti absolvují i praktický výcvik. www.managementveleni.cz 
MBA REALITY – v oblasti realit je na trhu vzdělávání velká díra. Proto máme akreditovaný bakalářský studijní program Digitální ekonomika a management – Digitální makléř s MBA – www.studujreality.cz a zároveň i samostatný MBA program. Studenti tohoto programu si mohou zároveň složit i zkoušku odborné způsobilosti, která je nezbytná pro práci realitních makléřů.
MBA PRŮVODCE V CESTOVNÍM RUCHU – rovněž jsme akreditovali bakalářský studijní program Cestovní ruch a turismus – Průvodce v cestovním ruchu s MBA – www.pruvodcesmba.cz.  Studenti tohoto programu si mohou zároveň složit i zkoušku odborné způsobilosti, která je nezbytná pro práci průvodce.
MBA pro manažery a podnikatele – nejúspěšnější MBA program u nás, který si oblíbili naši absolventi a ve kterém se studenti setkají s nejlepšími lektory z praxe v daných oblastech.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč neexistuje. Vše je o motivaci a chuti splnit si své úkoly, cíle, sny. Kromě vědomostí si zakládáme i na mentoringu. Snažíme se ve studentech probouzet zájem a hlad po vzdělání, učíme je být zodpovědnými za své rozhodnutí a činy, ukazujeme jim cestu a předáváme jim zkušenosti. Jsme součástí přerodu těchto mladých lidí během studia a to je naše mise.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

My nemáme přijímací zkoušky. Doporučujeme středoškolákům a našim uchazečům, ať si detailně přečtou veškeré informace o našich studijních programech. Zhodnotí si sami, zdali je to oblast, které se chtějí věnovat. Nabízíme jim kontakt s našimi ambasadory – studenty v klientském centru, kde se mohou přijít na cokoliv zeptat.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Navštěvujeme střední školy, připravujeme program pro střední školy u nás na univerzitě, jsem v kontaktu s uchazeči na sociálních sítích, pořádáme dny otevřených dveří.

(zpět na úvod)

 

Unicorn Universityčlánek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 UUN Čadil

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D., rektor

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na vaší škole?

Především proto, že nabízíme programy (naleznete je na webových stránkách školy www.unicornuniversity.net), které jsou sestaveny ve spolupráci s partnery, a odpovídají tak současným požadavkům trhu práce. Jde navíc o velmi perspektivní obory zaměřené na informační technologie, analýzu dat a management. Naši absolventi mají záruku, že se na trhu uplatní.

Čím je vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Máme vysoce propracovaný e-learning, výuka je digitalizovaná, moderní a umožňujeme i studium plně online, díky čemuž u nás máme i studenty například z Austrálie. Také bych vyzdvihl praktickou orientaci výuky, studenti na workshopech řeší řadu reálných projektů od korporátních zadavatelů. Každý student si musí projít semestrální praxí, kterou je možné absolvovat v našich partnerských firmách, a neukončí tak studium s prázdným životopisem. Unicorn University je výjimečná i proto, že se studenti podílí na reálných projektech pro skutečné klienty.

Dlouhodobě také podporujeme vědeckovýzkumné aktivity z oblasti vývoje softwaru a cloudových řešení, internetu věcí a Big Data. Ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR a s dalšími institucemi se naši studenti podílí na vývoji cloudové aplikace produkční databáze pro vnitřní detektor experimentu ATLAS v CERN. Navíc díky spojení se společností Unicorn jsme schopni pružně reagovat na vývoj a potřeby pracovního trhu.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Musí mít hlavně chuť se učit a chápat, že získání znalostí a dovedností je třeba věnovat potřebný čas.

Jakou přípravu byste uchazečům doporučili?

Uchazeč by měl mít alespoň základní znalost anglického jazyka, a to na úrovni A2. Stejně tak je výhodou i znalost matematiky a logiky. Nicméně není to podmínkou. Pokud si uchazeč není jistý, rádi mu pomůžeme s přípravou či doučením se. Zajišťujeme například matematický proseminář, kde si zopakují středoškolskou matematiku tak, aby mohli plynule navázat.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Pořádáme přednášky na partnerských středních školách, ve kterých se zaměřujeme na aktuální témata ze světa IT a ekonomie.

Také jsme velmi aktivní na sociálních sítích jako FacebookInstagram nebo LinkedIn, kam přidáváme nejen novinky z Unicorn University, ale i příběhy našich studentů, absolventů a vyučujících ať už ve formě rozhovorů, nebo článků.

Samozřejmě pravidelně pořádáme i Den otevřených dveří, kde mohou uchazeči vidět prostředí naší školy a mohou se zeptat na cokoliv, co je v rámci studia zajímá, nejen vyučujících, ale i studentů. Zároveň si mohou vyzkoušet naše online studijní materiály.

Dvakrát ročně pořádáme Unicorn University Open, což je celodenní konference, která je pokaždé zaměřená na aktuální témata ze světa informačních technologií a byznysu. Je určena nejen studentům, ale i uchazečům a široké veřejnosti. Jednotlivá témata jsou přibližována odborníky z praxe, kteří pracují v předních technologických společnostech nebo ve významných bankovních a finančních institucích.

V minulosti se Unicorn University Open věnovala například otázkám spojeným s digitálním vzděláváním, e-mobilitě, průmyslu 4.0, internetu věcí, e-commerce scéně nebo investování.  Mezi řečníky byli významné české i zahraniční osobnosti, jako je Per Christian Honningsvåg, Tomáš Zdechovský, Simona Kijonková, Vladimír Kovář, Petr Mára, Michal Vodrážka či Zdeněk Businský.

Tato konference má dlouhou tradici a v České republice je výjimečná tím, že nabízí jak přehled toho nejnovějšího ze světa IT, tak zároveň odborné pohledy, případové studie a otevřenou diskusi.

(zpět na úvod)

 

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.článek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 MVŠO JZ

doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., rektorka

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší škole?

Protože přistupujeme k výuce trochu jinak než ostatní vysoké školy. Máme hodně seminářů, studenti pracují v týmech a ve výuce používáme například simulační hry. Osvědčil se nám i princip realizace semestrálních projektů, kdy zadání přináší konkrétní firma – studenti tak mohou pracovat na reálných zadáních a bavit se o nich přímo s majiteli firem či manažery.

Studentům v rámci akreditovaných oborů nabízíme rovněž profilace, mohou si zaměřit volitelné předměty do oblasti, která je nejvíc baví.

Čím je vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Jako první vysoká škola v ČR jsme získali profesní akreditace. Odlišuje nás tak míra spolupráce s firmami. Nechceme vychovávat pouze budoucí vědce, ale především lidi, kteří své znalosti a dovednosti jednoduše uplatní v praxi. I díky tomu máme v České republice jednu z nejvyšších uplatnitelností absolventů.

Naše škola se hodně zaměřuje na mezinárodní spolupráci, například je jedním ze zakládajících členů Centra česko-izraelských inovací a partnerství. Spolu s tím nabízíme studentům možnost vycestovat na studijní pobyty a stáže do zahraničí. Díky vysoké míře internacionalizace školy máme mnoho zahraničních partnerů, zejména v Evropě. Studenti si mohou vybrat ze široké škály zemí, kam lze v rámci studia vyjet. Nechybí ani příležitosti potkat zahraniční studenty a partnery přímo v Olomouci, ať už ve výuce, při řešení projektu či v rámci International Week. Podporujeme různé formy a způsoby, jak mohou studenti získat nové zkušenosti a komunikovat v mezinárodním prostředí.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Každý uchazeč je jiný, není potřeba hledat ideál. Vždy hodně záleží na směru, kterým se chce konkrétní student po absolvování vydat. Platí ale, že uchazeč by měl být komunikativní, nebát se postavit za svůj názor a na věci nahlížet kriticky. Hlavně by měl mít jasno v tom, co od života a školy očekává a kam směřuje.

Velice si zakládáme na individuálním přístupu. Každý student má své silné stránky, které mu u nás pomůžeme rozvíjet. Od vyučujících může očekávat pomocnou ruku a maximální podporu v tom, co ho, respektive ji, baví.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Na naší škole neprobíhají klasické přijímací zkoušky, studenti píší motivační dopis, životopis a dokládají maturitní vysvědčení. S odkazem na předchozí otázku bych zdůraznila právě osobní motivaci. Nejlepší studenti totiž většinou nejsou ti, kteří měli na střední škole samé jedničky, ale ti, kteří vědí, co chtějí a jdou si za svým snem a cílem. Proto je pro nás po vzoru řady amerických univerzit důležitý právě motivační dopis.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Češi jsou šikovní, ale neumí se prodat. To bychom chtěli změnit. Intenzivně proto spolupracujeme se středními školami, pomáháme jim s vedením výuky odborných seminářů a připravujeme pro ně různé soutěže, simulační hry a workshopy. Je potřeba studentům ukázat, že se ekonomických oborů nemusí bát, a že studium na ekonomické škole není jen nudná soustava rovnic.

V loňském roce tak vzniklo při naší škole Krajské centrum podpory podnikavosti, v rámci kterého se snažíme studenty nejenom vzdělávat, ale především motivovat, aby se nebáli lidově řečeno „jít s kůží na trh“. To je něco, s čím v českém prostředí často bojujeme. I proto jim dáváme cenný feedback a podporu například k tomu, jak založit vlastní start-up. Podnikatelského ducha na MVŠO rozvíjíme od začátku.

(zpět na úvod)

 

Vysoká škola PRIGO, z.ú.článek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 Prigo Machová

doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D., rektorka

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší škole?

Vysoká škola PRIGO poskytuje vzdělávání ve studijních programech, které nejsou na jiných vysokých školách v této podobě realizovány. Nově je to zejména studijní program Ekonomika a Management, který je zaměřen na oblast managementu, avšak v širokém a nadčasovém pojetí. Nejedná se tedy o běžné studium podnikové ekonomiky. Absolventi tohoto programu budou univerzálními manažery schopnými řídit nejen soukromou firmu, ale také například neziskovou organizaci nebo finanční úřad. Tradičně pak nabízíme studium Hospodářské politiky a správy. Tento program je zaměřen na aplikovanou makroekonomii a jeho absolventi se uplatní zejména jako makroekonomičtí analytici v bankách a velkých korporacích. Studovat u nás lze pouze v prezenční formě studia, neboť si zakládáme na osobní komunikaci a odborném dialogu se studenty. Všechny programy pak nabízíme v českém i anglickém jazyce.

Čím je Vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Vysoká škola PRIGO nabízí studium srovnatelné svým pojetím s prestižními zahraničními univerzitami. Již samotné přijímací řízení je výjimečné. Na rozdíl od jiných vysokých škol přijímací zkoušky realizujeme, ale naším cílem není primárně ověřovat faktické znalosti. Zajímá nás zejména motivace uchazeče ke studiu. Proto je součástí přijímacího řízení především povinnost uchazeče zaslat společně s přihláškou ke studiu motivační dopis a poté probíhá motivační pohovor. Máme zájem o studenty, kteří se chtějí skutečně něco dozvědět a pracovat na sobě. Studium poté probíhá projektově s využitím moderních technologií a výuka je vedena špičkovými pedagogy včetně kolegů ze zahraničí. Soustředíme se na rozvoj kritického myšlení a moderní výukové metody. Studenti bakalářských programů u nás mají také možnost zapojit se do paralelního programu Competences for Master´s Degree, v jehož rámci je připravíme na navazující studia na zahraničních univerzitách.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč je motivovaný uchazeč. Musí zejména chtít studovat a něco se dozvědět, pracovat na sobě a chodit do školy. A pozor – to i mimo výuku. Na naše studenty čeká skvělý kolektiv a mnoho mimoškolních aktivit, které sice nejsou povinné, ale mohou mimo jiné zásadním způsobem ovlivnit budoucí uplatnění našich absolventů nejen v dalším studiu, ale i v zaměstnání.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Součástí přijímacího řízení jsou na jednu stranu také testy studijních předpokladů nebo v případě navazujícího studia odborných znalostí. K těm samozřejmě doporučujeme literaturu uvedenou na našich webových stránkách. Na druhou stranu primární jsou stále motivační dopis a pohovor, kde od uchazeče očekáváme, že nás přesvědčí o tom, že má skutečný zájem stát se naším studentem.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Uchazeče o studium se snažíme oslovit standardními cestami, tedy prostřednictvím webových stránek, videí, sociálních sítí, veletrhů či rádiových spotů. Od příštího roku se však mohou zájemci o studium na PRIGO těšit na velmi zajímavé rubriky na našem Instagramu a také na osobní setkání a akce přímo na středních školách a pro střední školy.

(zpět na úvod)

 

Vysoká škola logistiky o.p.s.článek rozhovory ekonomické fakulty 8 22 VŠLG Cempírek

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA, rektor

Proč by si měli uchazeči vybrat program Logistika právě na Vaší škole?

Vysoká škola logistiky (VŠLG) byla první a stále je jedinou vysokou školou v ČR svým zaměřením na logistiku. Připravuje studenty v bakalářském studijním programu Logistika ve specializacích Logistika v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku. V navazujícím magisterském studijním programu Logistika si studenti mohou zvolit zaměření podle zájmu na řízení procesů v dopravě, ve výrobě a ve službách a na informační technologie. Vysoká škola logistiky nabízí také studijní program MBA se zaměřením na logistiku, který je určen absolventům magisterských studijních programů.

Studovat lze v sídle školy v Přerově, ale i na edukačních centrech v Praze a v Bratislavě. Úspěšní absolventi mají vysoké uplatnění na trhu práce.

Čím je Vaše škola výjimečná oproti ostatním?

V porovnání s jinými vysokými školami se můžeme pochlubit jedinečností v přípravě absolventů pro obor logistika. Žádná jiná škola nemá studijní program tak úzce zaměřen na logistiku jako VŠLG. Dále lze vyzdvihnout provázanost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi ověřenými v odborných učebnách a laboratořích a při praktické výuce na praxích ve výrobnách i nevýrobních institucích. V rámci bakalářského i magisterského studijního programu studenti absolvují, povinou praxi v délce 12 a 6 týdnů. Škola velmi úzce spolupracuje s významnými společnostmi, firmami a veřejnými institucemi.

Cílem vysoké školy je udržet tempo s technologickým pokrokem ve výrobních a logistických firmách a trvale zajistit potřebnou propojenost teorie s praxí.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je ukončení úplného středního vzdělání s maturitou a podání přihlášky ke studiu ve stanoveném termínu, včetně příloh a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Ideální uchazeč by měl mít velmi dobrý vztah k vybrané specializaci, tj. dopravě, logistice, informačním technologiím a problematice služeb. Přijímací řízení je zahájeno doručením a přijetím písemné přihlášky ke studiu a ukončeno rozhodnutím rektora o přijetí nebo nepřijetí uchazeče o studium. Účast u přijímacího řízení zahrnuje osobní pohovor a předběžnou volbu bakalářského studijního oboru. Pro navazující magisterský studijní program je u přijímacího řízení pouze osobní pohovor (viz www.vslg.cz).

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Protože curriculum zahrnuje předměty základních teoretických znalostí z oblasti matematiky, fyziky, statistiky, cizích jazyků a další odborné předměty např. logistiku jednotlivých druhů dopravy, zpětnou logistika, výrobní logistiku, city logistiku, operační výzkum, informatiku, ekonomické předměty a právní disciplíny, je žádoucí, aby uchazeči měli dobré středoškolské znalosti z matematiky a fyziky. Rovněž je vhodné, když v rámci brigádnické činnosti s cílem si přivydělat, vykonávají práci v oborech zaměřených na logistiku, dopravu, informatiku anebo služby, dle své budoucí profilace. Získané znalosti následně využijí ve studiu při zpracovávání semestrálních prací.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Uchazeče oslovujeme formou rozhovorů o vysoké škole v tištěných médiích, které jsou veřejně dostupné anebo ve firemních odborných časopisech a novinách. Pravidelně se zúčastňujeme veletrhů určených pro střední školy na téma „Kam dál po maturitě“, veletrhu Gaudeamus, který propaguje především vysokoškolské vzdělávání v Česku a na Slovensku, částečně se zaměřuje i na celoživotní vzdělávání, pomaturitní studium a studium v zahraničí. Každoročně se koná v Brně, Praze a Nitře. Jedná se o jednu ze stěžejních akcí v oblasti pomaturitního vzdělávání s dlouholetou tradicí. 

Daří se nám individuálně propagovat studijní program na středních školách, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Zde oceňujeme bezprostřední kontakt se studenty maturitních ročníků.

Studenty kombinované formy studia oslovujeme na veletrzích, seminářích a odborných akcích se zaměřením na logistiku a dopravu.

(zpět na úvod)

 

AMBIS vysoká škola, a.s.

studijní oddělení

Proč by si měli uchazeči vybrat programy/obory právě na Vaší škole?

Ambis VŠ připravuje studenty na to, aby uspěli v práci i v životě. Obor Ekonomika a management podniku je vhodný nejen pro budoucí podnikatele, ale také pro uchazeče, kteří se chtějí uplatnit na vedoucích/manažerských pozicích. Díky oboru se naučí řídit všechny součásti firmy. Budou umět komunikovat s klienty, podřízenými i partnery. Osvojí si rétorické a prezentační techniky. Zvládnou řídit velké týmy, ale i prosperující firmy.

Součástí studijního programu jsou i tzv. zaměření. Zaměření je složeno z předmětů, díky kterým se zvýší důraz na oblast, ve které chcete odborně růst. Po dokončení bakalářského studia získáte z vybraného zaměření certifikát. Certifikát zvyšujete atraktivitu absolventského profilu.

 
Čím je Vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Klademe důraz na úzké propojení teorie s praxí a na využití poznatků ze studia v reálném životě. Na Ambis VŠ vyučují odborníci z praxe, kteří mají několikaleté zkušenosti v daném oboru a předávají studentům maximum. Součástí studia je odborná praxe, během které si studenti rozšíří praktické dovednosti v oblastech ekonomiky, managementu či hospodaření. Studenti získají široké portfolio kontaktů, které v budoucnosti ocení. Díky všem těmto aspektům se naši absolventi skvěle uplatní na trhu práce.

Další výhodou Ambis jsou studijní materiály, které mají studenti k dispozici ke každému předmětu po celou dobu studia. Studentům prvních ročníků navíc poskytujeme podpůrné materiály ve formě e-learningů, cvičných testů či interaktivních osnov. Nespornou výhodou je osobní přístup ke studentům a přátelská atmosféra, která na škole vládne.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Mezi uchazeči (ani studenty) neděláme žádné rozdíly. Na Ambis VŠ má každý šanci získat kvalitní vzdělání. Ideálními uchazeče jsou všichni, kteří mají chuť se učit novým věcem, chtějí si rozšířit své znalosti a odborně růst. Jednu podmínku pro přijetí do bakalářského studiu ale přece jen máme – úspěšné zakončení středoškolského vzdělání.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Přijímací řízení na Ambis VŠ probíhá rychle, příjemně a jednoduše. Uchazeče nečekají žádné stresující přijímačky, pouze motivační pohovor. Na přijímací pohovor se nijak připravovat nemusí. Nejedná se o žádné zkoušení. Pohovor je zaměřen na diskusi o studiu, o perspektivách uplatnění našich absolventů v praxi, na profesní zájmy uchazečů a motivaci ke studiu na Ambis.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Kromě přehledných webových stránek aktivně využíváme sociální sítě. Najdete nás na Facebooku, YouTube či na Instagramu, kde publikujeme aktuální dění na Ambisu. Uchazeči se s námi mohou setkat na dnech otevřených dveří, které pravidelně pořádáme na pobočce v Praze i Brně. Tam jim představíme studijní programy, zodpovíme otázky ohledně studia či možnostech uplatnění našich absolventů a provedeme uchazeče po škole.

Každoročně se účastníme největšího veletrhu vzdělávání v ČR – Gaudeamu, kde si s námi mohou uchazeči popovídat a dozvědět se více informací o studiu na Ambis. Zároveň pořádáme soukromé besedy pro studenty čtvrtých ročníků středních škol a gymnázií. Chceme být v neustálém kontaktu s potenciálními uchazeči. Těm, kteří si u nás již podali přihlášku, zasíláme pravidelný newsletter.

(zpět na úvod)

Děkujeme za odpovědi.

 

30.8.2022


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit