Za vzdělání můžete platit, ale koupit si ho nelze

pr článek ff uk únor 2014 logo 120

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze nastupuje do nového období pod vedením děkanky doc. Mirjam Friedové, Ph.D. – a bude o nás slyšet. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme spolu s dalšími univerzitami, a jsme na ni hrdí.

Všichni zvídaví inteligentní lidé jsou studenti – a tedy nemohu vás, kteří zvažujete, na kterou vysokou školu se přihlásit, oslovit jako výlučnou skupinu, ale jedině jako součást něčeho většího a důležitějšího. A nechci vás ani oslovovat „uchazeči“ – to je vaše rozhodnutí, ne moje. Protože ale ti z vás, kteří se rozhodnou pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, budou mými kolegy a budou pro mne stejným zdrojem poučení a otázek, jako kdokoli jiný z mých kolegů a současných studentů, musím začít takto:

Milé kolegyně, milí kolegové,

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze nastupuje do nového období pod vedením děkanky doc. Mirjam Friedové, Ph.D. – a bude o nás slyšet. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme spolu s dalšími univerzitami, a jsme na ni hrdí. Chceme, abyste byli součástí FF UK: abyste byli výjimeční svou příslušností k ní a aby ona byla výjimečná vámi. Humanitní vzdělání je nezbytným předpokladem fungování dospělé demokratické společnosti – právě citlivost a předvídavost našich filosofů, historiků, jazykovědců, sociologů, politologů, psychologů – jmenujeme-li jen zlomek z oborů, které FF UK nabízí – k společenským událostem a souvislostem je jedinou zárukou – nikoli zákony, jež lze změnit, nikoli státní aparát, jejž lze překvapivě rychle ovládnout –, že standard svobody slova a respektu k menšinám a k právu na vlastní názor bude zachován. A právě takové lidi – svobodomyslné, nezávislé a vzdělané – vychovává skutečná univerzita: a vychovává je celý život. Cena, kterou zaplatíme za zanedbání humanitního vzdělání a vzdělávání, bude nesrovnatelně vyšší než ta, kterou se nyní zdráháme zaplatit za jeho skutečný rozkvět – a ta, kterou se možná zdráháte zaplatit náročnou prací a studiem. Musíme udělat, co je v našich silách, aby naše pověst vzdělaného, skeptického a racionálního národa (bez níž by asi ani neexistoval protipól v humoru, na němž si zakládáme právem – ne proto, že by byl nějak výjimečný, ale protože sranda musí bejt) nebyla jen mýtus.Archiv FF UK/Ondřej Besperát

Filozofická fakulta UK patří k těm několika školám, kde jediným, ale nutným vkladem je práce. Jejím výsledkem není bakalářská, magisterská nebo doktorská zkouška a diplom, ale zrod jedinečného člověka. Každé studium je tvůrčí akt – ne jen replikace informací. Studium je příležitostí poznat sebe sama a odhalit, kým bychom mohli být. Veškerá píle studia, noci nad skripty a nervozita před zkouškami jsou k ničemu, pokud nevedou k uvědomění si své jedinečnosti a odpovědnosti k celku. Nikde jinde než na FF UK se nemůže student seznámit s tolika různými obory a s tolika vynikajícími badateli a v pravém slova smyslu učiteli. A nikde jinde nemá zároveň šanci studovat v kolektivu tolika inteligentních, nadaných a schopných spolužáků.

Kdo se rozhoduješ pro vysokou školu, neuvažuj jen o oboru a katedře, ale o fakultě a univerzitě. Ne jen kdo bude tvým vyučujícím, jak vypadá studijní plán a jaké další možnosti ti FF UK nabízí, kde a jak a za kolik budeš bydlet – rozhoduješ se, s kým chceš studovat. Spolužáci nejsou o nic méně důležití: s nimi budeš diskutovat, přít se a vymýšlet projekty (třeba i nad pivem a dlouho do noci) a vůbec trávit čas. Všichni chceme být nejlepší (a vždy se najdou tací, kteří si myslí, že nejlepší jsou), ale je přece jen něco jiného přerůstat kleč, nebo málem dorůstat sekvoje. Ucházej se o studium na FF UK, i když si myslíš, že možná budou zkoušky příliš těžké, i když možná vidíš z celého názvu jen to „v Praze“ (a že nás tu z Prahy mnoho není…), i když se bojíš, že tu bude těžké vydržet, i když se ti nechce v kolektivu stejně dobrých nebo lepších vzdát pozice premianta třídy.

Ucházej se o možnost studovat s těmi, kteří budou víc než jen spolužáky. Věřím, že se uvidíme v říjnu.

Kolego.
 

http://www.ff.cuni.cz/

17.2.2014
pr článek ff uk únor 2014 budova
pr článek ff uk únor 2014 studenti