Toxikologie (P0988D13CZPF)

Studijní program: Toxikologie (P0988D13CZPF)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program Toxikologie je zaměřen na interdisciplinární studium toxických sloučenin, studium jejich účinků a jejich analýzu v rámci povinných předmětů (Toxikologie, Aplikovaná toxikologie) a povinných kurzů (Úvodní kurz, Úvod do toxikologických metod, Pokročilé metody v toxikologii). Povinně volitelné předměty (Analytická toxikologie, Toxikologie životního prostředí a ekotoxikologie) jsou nastaveny pro hlubší specializaci studenta v rámci zaměření jeho disertační práce a student si je může vhodně zvolit. Povinnou součástí studia je dále zkouška z odborného anglického jazyka a absolvování povinně volitelného předmětu Analytická toxikologie (Analytical Toxicology) nebo Toxikologie životního prostředí a ekotoxikologie (Environmental Toxicology and Ecotoxicology) v angličtině, dále tvůrčí činnost, výzkumná stáž a pedagogická činnost. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Cílem studia je vychovat interdisciplinární odborníky (toxikology) s výhodnou kombinací přírodovědných i medicínských znalostí s důrazem na praktické laboratorní zkušenosti a dovednosti. Studium tohoto programu umožňuje přímý výstup do praxe.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.8.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Požadavky naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy

Pozn. k přijímačkám: Bc. mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky, informace o 2. kole v e-přihlášce. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 28. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 493 332 721
Web: http://www.uhk.cz/prf
E-mail: prf.studijni@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article