Cizí jazyk pro cestovní ruch - francouzský jazyk (B0231A090082)

Vysoké školy>Univerzita Hradec Králové>Pedagogická fakulta>Cizí jazyk pro cestovní ruch - francouzský jazyk

Studijní program: Cizí jazyk pro cestovní ruch - francouzský jazyk (B0231A090082)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Náplň programu/oboru:
Milujete cestování, cizí kultury a máte jazykové nadání? U nás máte příležitost zdokonalit se a rozvíjet své znalosti. Jedná se o bakalářské studium v prezenční formě, kdy si zvolíte kombinaci dvou programů různých cizích jazyků. Vybírat můžete z anglického, francouzského, německého a ruského jazyka. Získáte základní potřebné znalosti o současném cizím jazyce s adekvátní znalostí slovní zásoby k tématům cestovního ruchu, reálií, geografického, kulturního i historicko-společenského přehledu. Budete schopni používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Jako absolvent budete kompetentní pracovat v cestovních kancelářích především jako průvodci se základní potřebnou dovedností cizojazyčné řečové komunikace; dokážete se orientovat v kultuře, historii a společenském životě anglicky, francouzsky, německy nebo rusky mluvících zemí. Získané odborné kompetence vám spolu s praxí umožní uplatnit se nejen v cestovních kancelářích, ale i v jiných institucích, požadujících mj. praktickou znalost cizího jazyka.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.11.2032

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri, https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Požadavky k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Pozn. k přijímačkám: Bakalářské studijní programy: talentové zkoušky 29. 4. - 17. 5. 2024, teoretické a praktické zkoušky 20. 5. - 14. 6. 2024, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy: 10. 6. - 28. 6. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, 26. 8. - 13. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Pozn. k přihláškám: Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy do 31. 3. 2024, doktorské studijní programy do 30. 4. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, do 2. 8. 2024. Informace o bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

vysokeskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Učebnice:

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Telefon: 493331108, 493331150,493331151,493331149,493331184
Web: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/pdf
E-mail: pdf.prihlaska@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article