Speciální pedagogika (B0111A190019)

Studijní program: Speciální pedagogika (B0111A190019)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika

Náplň programu/oboru:
Nejsou vám lhostejné problémy druhých lidí? Komunikace a empatie jsou vaší silnou stránkou? Chcete pracovat s lidmi se zdravotním a sociálním znevýhodněním? Studiem získáte potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti, které budete moci následně uplatnit při výkonu práce asistenta pedagoga či vychovatele ve školách a školských zařízeních inkluzivně vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, ve střediscích výchovné péče apod. Budete moci působit jako učitel v mateřské škole, ev. i jako logopedický asistent. Dále se vám otevírá možnost pracovat ve středisku rané péče, v sociálních službách, v nadacích a nevládních organizacích prosazujících zájmy osob se zdravotním postižením, v neziskových a všeobecně prospěšných organizacích, nebo jako úředník státní správy na úřadech práce realizujících rekvalifikační kurzy a školení pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i na úřadech a odborech sociálních věcí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.7.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri, https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Požadavky k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Pozn. k přijímačkám: Bakalářské studijní programy: talentové zkoušky 29. 4. - 17. 5. 2024, teoretické a praktické zkoušky 20. 5. - 14. 6. 2024, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy: 10. 6. - 28. 6. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, 26. 8. - 13. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Ukázka přijímacích testů: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

Pozn. k přihláškám: Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy do 31. 3. 2024, doktorské studijní programy do 30. 4. 2024, případné 2. kolo, bude-li vypsáno, do 2. 8. 2024. Informace o bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Telefon: 493331108, 493331150,493331151,493331149,493331184
Web: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/pdf
E-mail: pdf.prihlaska@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article