Bezpečnost a kvalita léčiv (P0916D080015)

Studijní program: Bezpečnost a kvalita léčiv (P0916D080015)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Péče o zdraví obyvatelstva je jednou ze základních úloh každé společnosti. Bezpečnost a kvalitu léčiv lze definovat jako obor zajišťující kvalitu, bezpečnost a účinnost léčiv, léčivých přípravků a potravinových doplňků během jejich životního cyklu, jakož i jejich bezpečné užívání také ve smyslu doporučených léčebných postupů, možných interakcí léčiv mezi sebou či léčiv s potravinami či potravinami pro zvláštní lékařské účely. V širším kontextu jej lze chápat jako soubor kontrolních mechanismů chránících populaci či jedince před nekvalitními a neúčinnými výrobky a jejich kombinacemi, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Bezpečnost a kvalita léčiv je aplikovaný interdisciplinární obor, orientovaný na péči o zdraví obyvatelstva z pohledu zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, zdravotních prostředků a potravinových doplňků. Je to souhrn odborných a vědeckých postupů a mezinárodních a etických standardů, které na bázi široké interdisciplinární spolupráce umožňují efektivní aplikaci poznatků v kvalitní péči o populaci. Samostatně, jeden nediferencovaný obor Bezpečnost a kvalita léčiv využívá pro svoji činnost a další rozvoj poznatků všech farmaceutických disciplín, ale také medicínských (teoretických i klinických), biologických, chemických, technických a společenských věd. Jako součást kontrolního a monitorovacího systému ve farmacii a medicíně, který je subsystémem v nadřazeném systému zdravotnictví, rovněž sdružuje zdravotnické vědy, medicínské, farmaceutické i praxi. Vše s cílem zlepšit systém kontroly kvality a péči o pacienta.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.6.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2024 https://www.pharm.muni.cz/pro-uchazece/magisterske-studium, https://www.pharm.muni.cz/kalendar-akci

Obsah přijímaček:
Informace o doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 13. - 14. 6. 2024, Mgr. 11. - 13. 6. 2024. Informace o doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024. Informace o doktorském studiu a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta
Telefon: 541 562 802
Web: www.pharm.muni.cz
E-mail: studijni@pharm.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem