VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Ochrana a podpora zdraví (B0919A360001)

Studijní program: Ochrana a podpora zdraví (B0919A360001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinovaná

Délka studia: 3

Zaměření: Lékařské

Náplň programu/oboru:
Absolventi studijního programu vykonávájí činnosti dle § 12 Vyhlášky č. 55/2011 Sb., v platném znění (Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru ochrany a podpory veřejného zdraví vykonávají činnosti související s výkonem státního zdravotního dozoru a další činnosti související s ochranou a podporou veřejného zdraví. Absolvent/ka: - je schopen/schopna vykonávat činnost související s výkonem státního zdravotního dozoru v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví podle zvláštních právních předpisů. Ve spolupráci s pracovníkem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu plní úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany a podpory veřejného zdraví. -Získá znalosti zaměřené na problematiku prevence onemocnění, ochrany a podpory zdraví obyvatelstva. Jedná se o interdisciplinární obor, který má absolventům poskytnout jak nezbytné vědomosti z oblasti medicíny, tak i znalosti umožňující posoudit kvalitu životních a pracovních podmínek člověka. - Je schopen/schopna na základě svých vědomostí, dovedností, sociální zralosti a přístupu k jednotlivcům, rodinám a komunitám přispívat k profesionalizaci oboru veřejného zdravotnictví, zvyšování prestiže a postavení asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví ve společnosti. - Zná aktuální stav rozvoje veřejného zdravotnictví v ČR i v zahraničí a je schopen/schopna kriticky posoudit jednotlivé etapy historického, současného i předpokládaného vývoje veřejného zdravotnictví včetně kompetencí asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví při realizaci výkonů a činností. -Je schopen/schopna se v oblasti veřejného zdravotnictví podílet na výzkumné činnosti, prezentovat její výsledky a aplikovat je do své práce. -Orientuje se v právním řádu ČR, který upravuje poskytování zdravotních a sociálních služeb a kompetence státní správy v oblasti organizace zdravotních a sociálních služeb. -Chápe úlohu WHO ve světě a v Evropě. Respektuje právní předpisy a doporučení Evropské unie (EU) týkající se zdravotní a sociální politiky v členských zemích. Je seznámen/a s mezinárodními dokumenty týkajícími se veřejného zdravotnictví.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 2.12.2022, 14.1.2023

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 12. 2022, 14. 1. 2023 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Termíny přijímaček: 8.6.2023

Obsah přijímaček:
Podrobné informace k přijímací zkoušce: Přijímací zkouška má podobu písemného testu, který se skládá ze dvou částí: biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů. Každá část obsahuje 30 otázek *. Otázky testu jsou tvořeny typem, kdy jedna z nabídnutých odpovědí je správná. Za každou správnou odpověď obdrží uchazeč 1 bod. Za nesprávné odpovědi nebo nezodpovězené otázky se body neodečítají. Pro splnění požadavků přijímací zkoušky je třeba získat alespoň 25 bodů z 60 možných. Testy jsou hodnoceny anonymně. Počet dosažených bodů určuje pořadí uchazečů splňujících požadavky přijímací zkoušky. Umístění v rámci tohoto pořadí je dalším kritériem pro přijetí ke studiu v případě, že požadavky přijímací zkoušky splní více uchazečů, než kolik kapacita oboru umožňuje přijmout. Časový limit pro vypracování testu je 60 minut. * doplňující informace ke 2. části písemného testu (Výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů): 10 otázek z oblasti společenských věd (sociologie, psychologie), 10 otázek z oblasti přírodních věd (fyzika, chemie), 10 otázek prověřující obecné studijní předpoklady. Další informace (termíny, poplatky, náležitosti přihlášky, doporučená literatura): https://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni-bc-a-nmgr-studium/

Pozn. k přijímačkám: Bc. PS 8. 6., KS 9. 6., ZZ test fyzické zdatnosti 15. 6. 2023. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2020-2021/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2020_aktualizace.pdf

Termín přihlášek: 15.3.2023

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2023. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Ochrana a podpora zdravíFakulta zdravotnických vědUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Telefon: 585 632 855
Fax: 585 632 852
Web: http://www.fzv.upol.cz/
E-mail: alena.cholinska@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok činí poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: https://www.fzv.upol.cz/studenti/pruvodcestudiem/stravovani-a-ubytovani/

Menza: https://www.fzv.upol.cz/studenti/pruvodcestudiem/stravovani-a-ubytovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit