Biologie a ekologie (P0511D030047)

Studijní program: Biologie a ekologie (P0511D030047)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: biologie, ekologické, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program Biologie a ekologie navazuje na bakalářské a navazující magisterské studium stejného jména. Studenti tohoto programu mají tři povinné předměty - Sběr a hodnocení biologických dat, Tvorba publikací a Odborný anglický jazyk, a mohou si dále vybrat tři předměty ze 12 specializovaných předmětů, případně mohou absolvovat předmět odpovídající jejich specializaci na jiné vysoké škole v ČR i v zahraničí. Kromě toho mají povinnost výuky na katedře biologie (v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, zejména cvičení), zahraniční odbornou stáž, prezentaci na semináři nebo studentské vědecké konferenci, a samozřejmě samostatné vědecké činnosti. Studium je zakončeno doktorskou zkouškou ze specializace studenta a obhajobou doktorské práce

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 2.7.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Požadavky naleznete na stránkách fakulty: https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy

Pozn. k přijímačkám: Bc. mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 493 332 721
Web: http://www.uhk.cz/prf
E-mail: prf.studijni@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article