Fyzioterapie (B0915P360022)

Studijní program: Fyzioterapie (B0915P360022)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Základním cílem bakalářského studijního programu je výchova kvalifikovaného zdravotnického odborníka v oboru fyzioterapie podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno především na činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie, kdy v souladu s doporučeným postupem lékaře a na základě vlastního vyšetření fyzioterapeut navrhuje a provádí optimální varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů na lůžkových i ambulantních provozech rehabilitačních odděleních státního i nestátního typu, na pracovištích fyzikální terapie, rehabilitačních ústavech, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, léčebnách, ústavech sociální péče, hospicích, sportovních a rekreačních zařízeních. Pro dosažení tohoto cíle je náplň studia zaměřena na teoretické i klinické znalosti biomedicínských a společensko-vědních oborů praktických dovedností v oblasti fyzikální terapie, kinezioterapie, kineziologie a patokineziologie, a to na diagnostiku i terapii funkčních a strukturálních poruch hybného systému a souvisejících orgánových soustav včetně psychických potížích a na terapii bolestivých syndromů pohybového systému jako celku.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.2.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. 2. 2024 https://www.vszdrav.cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
- prezenční forma studia – přijímací řízení do 1. ročníku je tříkolové. 1. kolo: písemná zkouška – zaměřená na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni. Pro postup do 2. kola je potřeba dosáhnout nutné minimum bodů (z písemného testu) 2. kolo: talentová zkouška z tělesné výchovy – pro postup do 3. kola je potřeba dosáhnout nutné minimum bodů (pohybové dovednosti) 3. kolo: motivační pohovor. Termíny přijímacích zkoušek: 1. termín 6. 6. 2024 1. kolo - 6. 6. 2024 2. kolo - 10. 6. 2024 3. kolo - 14. 6. 2024. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.vszdrav.cz/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo 4. 6., 2. kolo 3. 9. 2024

Ukázka přijímacích testů: https://www.vszdrav.cz/media/2_pro%20uchaze%C4%8De/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/vsz_ukazka_prijimaci_test.pdf

Termín přihlášek: 21.8.2024

Pozn. k přihláškám: 1. kolo 30. 4., 2. kolo 21. 8. 2024

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Telefon: 210 082 516
Web: http://www.vszdrav.cz/
E-mail: skorpikova@vszdrav.cz

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 17 000 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Pro studijní program Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence školné stanoveno na 17.000,- Kč za semestr. Pro studijní program Zdravotnické záchranářství je školné stanoveno na 32.000,- Kč za semestr. Pro studijní program Fyzioterapie je stanovena na 34.000,- Kč za semestr.