Ekonomika a management (N0413A050048)

Studijní program: Ekonomika a management (N0413A050048)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je příprava odborníků k výkonu povolání v oblasti ekonomiky a managementu, schopných kritického myšlení, samostatného rozhodování, nadaných přenositelnými kompetencemi a smyslem pro morální zodpovědnost a připravených se dále celoživotně vzdělávat. Obsahové zaměření programu vytváří předpoklady, které absolventům umožní zastávat funkce středního a vyššího managementu, pochopení vzájemných souvislostí mezi studovanými disciplínami a využití získaných znalostí, dovedností a způsobilostí v odborné praxi. Studijní program poskytuje pokročilé teoretické znalosti v oblasti mikroekonomie, makroekonomie, managementu a řízení podniku, navazující na znalosti získané v bakalářských studijních programech se stejným nebo obdobným zaměřením. Studenti získají praktické dovednosti nutné pro výkon odborného pracovníka, stejně jako obecné způsobilosti, resp. přenositelné kompetence. Studijní program je koncipován jako akademicky zaměřený program připravující absolventy také pro případné další studium na úrovni doktorského studia.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.12.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri-2024

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. www.uhk.cz/fim/uchazec

Pozn. k přijímačkám: Bc. harmonogram přijímacích zkoušek bude doplněn na stránkách fakulty nejpozději do 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 15. 4. 2024 pro nově akreditovaný bakalářský studijní program Informační a síťová bezpečnost. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Telefon: 493 332 222
Web: http://www.uhk.cz/
E-mail: prihlaska.fim@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article