Materiálové inženýrství (B0715A270022)

Studijní program: Materiálové inženýrství (B0715A270022)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: strojařina, ostatní technické, technické a IT obory, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je nabídnout studentům vzdělání v oblasti zabezpečování kvality procesního řízení organizací se zaměřením na strojírenský a automobilový průmysl. Studenti získají teoretické i praktické odborné znalosti v oblastech řízení jakosti, metrologie, zkušebnictví, statistické regulace procesů, v oblasti integrovaných manažerských systémů, provádění interních auditů, certifikace, vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a další. Studenti už v průběhu studia řeší reálné problémy, navrhují zlepšení, podílí se mapování firemních procesů, podílí se na různých stupních implementace dalších složek managementu jakosti, účastní se interních auditů, mapují pracovní činnosti a podílí se na racionalizaci práce. Další část praxe se zaměřuje na oblast laboratoře, metrologie a zkušebnictví.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.12.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 26.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo 26. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství
Telefon: 475 285 514
Web: http://www.fsi.ujep.cz/
E-mail: sona.olivova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/