Physiotherapy (B0915A360003)

Studijní program: Physiotherapy (B0915A360003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 4

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory

Náplň programu/oboru:
The course objective is the comprehensive training of physiotherapists. Preference is given to graduates' professional orientation towards physiotherapy and cooperation with rehabilitation physicians in medical team settings of hospitals and ambulatory rehabilitation facilities for early care, with priority given to targeted and effective rehabilitation of patients with severe health disorders. Graduates acquire both practical physiotherapeutic skills and theoretical knowledge of motor physiology and pathophysiology. During the course, they master, methodologically and partly routinely, all standard procedures common to rehabilitation nursing, convalescence, respiratory rehabilitation, rehabilitation in intensive care, as well as basic methodological components of mobilization, proprioreceptive neuromuscular facilitation and the Bobath concept, at a level adequate for physiotherapy in neurological, trauma, orthopaedic, surgical, cardiac/respiratory and paediatric patients.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. PS 6. 6., KS 7. 6., ZZ test fyzické zdatnosti 13. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Telefon: 585 632 855
Web: http://www.fzv.upol.cz/
E-mail: alena.cholinska@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok činí poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: https://www.fzv.upol.cz/studenti/pruvodcestudiem/stravovani-a-ubytovani/

Menza: https://www.fzv.upol.cz/studenti/pruvodcestudiem/stravovani-a-ubytovani/