Business Analytik (N0311A050035)

Studijní program: Business Analytik (N0311A050035)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Náplň programu/oboru:
Studijní program je koncipován na bázi umožňující interdisciplinární přístup k problematice formování účetních, finančních, obchodních, potažmo národohospodářských vztahů, a to jak v mikroekonomické, tak i makroekonomické rovině. Studijní program se svým charakterem zaměřuje na propojení problematiky účetnictví, obchodu, financí a daní v dimenzích národních a mezinárodních na jedné straně (makroúroveň) a podnikové dimenzi na straně druhé. V tomto ohledu je věnována pozornost vzájemné kombinaci několika pohledů na problematiku zejména ve třech specificky volitelných rovinách, kterými jsou účetnictví, obchod, finance a daně. Klíčové je pak porozumění problematice v širších souvislostech, a to zejména v kombinaci kontextu regionálního, interregionálního, národohospodářského a podnikohospodářského. Vlastní koncept studijního programu se opírá o kombinaci volitelných specializací klíčových z hlediska schopnosti orientovat se ve složité problematice ekonomických vztahů z pohledu podnikohospodářského a národohospodářského v kontextu globalizující se/internacionalizující se ekonomiky a dále pak také rozvoj klíčových znalostí v rovině všeobecné analýzy a práce s daty (obecný základ pro všechny studenty bez ohledu na preferovaný modul prohlubující specifické kompetence). Základní rámec povinný pro všechny studující je složen z předmětů kombinujících ekonomické znalosti s dovednostmi zpracování dat a kvantitativních resp. kvalitativních analýz. Studenti si vybírají jednu ze tří specializací: Účetnictví, Finance a daně, Obchod

Cizí jazyk: Čeština

Platnost akreditace do: 31.1.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 8.11.2024, 17.1.2025, 18.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2024, 17. - 18. 1. 2025 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska

Obsah přijímaček:
Bc. IP motivační video, životopis, esej, interview, ostatní programy v ČJ test matematika, cizí jazyk (AJ/NJ). Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

vysokeskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Učebnice:

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
Telefon: 224 382 360
Web: http://www.pef.czu.cz/cs/
E-mail: bernikova@pef.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8473-poplatky-za-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/