Informační a síťová bezpečnost ()

Studijní program: Informační a síťová bezpečnost ()

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: IT, elektro, ostatní technické, technické a IT obory, technické a IT obory, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program se zaměřuje na bezpečnostní otázky a témata související s informačním a kybernetickém prostředím. Jejich studium je založeno na základních znalostech matematiky, algoritmizace a základů objektového modelování a systémových přístupů, na které navazují předměty s přímou aplikací zejména na počítačové sítě, operační systémy, kryptografii, řízení rizik a principů informační bezpečnosti. Cílem studijního programu je připravit absolventy k výkonu povolání, ve kterém je absolvent schopen na základě rámcového zadání řešit problémy informační bezpečnosti, a to jak po technologické stránce, tak po stránce organizační a procesní.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 29.12.2033

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/dny-otevrenych-dveri-2024

Obsah přijímaček:
Test z matematiky. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. harmonogram přijímacích zkoušek bude doplněn na stránkách fakulty nejpozději do 30. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy/vzorove-testy

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 15. 4. 2024 pro nově akreditovaný bakalářský studijní program Informační a síťová bezpečnost. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kde se dá studovatNahoru
Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Telefon: 493 332 222
Web: http://www.uhk.cz/
E-mail: prihlaska.fim@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 17500 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti Statut UHK https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-ridici-akty-1/vnitrni-predpisy

Koleje: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje#UHK-Article