Speciální pedagogika/Logopedie (B0111A190014)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Speciální pedagogika/Logopedie

Studijní program: Speciální pedagogika/Logopedie (B0111A190014)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , jazyky, humanitní a společenské obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu Speciální pedagogika/Logopedie je připravit odborníky k aplikaci postupů užívaných k depistáži dětí s rizikem narušené komunikační schopnosti a sluchového postižení a aplikaci stimulace řečového a jazykového vývoje dětí a žáků s důrazem na prevenci sekundárních důsledků a na základě toho připravit speciální pedagogy pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky podle § 16 odst.9, v základních školách, v základních školách speciálních, základních školách logopedických a základních školách pro sluchově postižené na pozici asistenta pedagoga, v mateřských školách, v mateřských školách pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Studijní program Speciálnípedagogika/Logopedie je odborně zaměřen v souladu se současným pojetím výchovy a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na oblast inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.11.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška je jednokolová. Písemný test: Jde o test středoškolských znalostí z oblastí relevantních pro studium speciální pedagogiky (biologie člověka, humanitní vědy). Test se skládá ze 40 otázek, trvá 20 minut, maximální možný počet získaných bodů je 40. Test slouží k prověření znalostí nutných pro pochopení biologické podstaty zdravotního postižení a sociálního kontextu života člověka se znevýhodněním. Náročnost znalostního testu vychází z učebních osnov výukových předmětů Biologie pro čtyřletá gymnázia a Základy společenských věd pro střední školy. Test je připravován Katedrou speciální pedagogiky PedF UK. Test trvá 20 min. Test je shodný s testem pro programy Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání a Speciální pedagogika/Logopedie. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://pedf.cuni.cz/PEDF-2784.html

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html