VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B0114A320001)

Studijní program: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B0114A320001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Pedagogické (Umělecké)

Náplň programu/oboru:
Akademicky zaměřený studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání připravuje studenty v teoretické a praktické sféře hudební pedagogiky s cílem poskytnout potřebné základy pro budoucí uplatnění ve školství. Studium propojuje tři základní složky přípravy budoucího učitele 2. st. základní školy a střední školy: oborovou přípravu, obecnou a oborovou didaktiku a učitelskou propedeutiku (pedagogicko-psychologickou přípravu). Povinný základ studia tvoří hudebněteoretické složky vzdělávání, nepostradatelné v systematickém hudebním vzdělání – harmonie a základy kontrapunktu, hudební formy, dějiny hudby atd., představující organickou součást povinných předmětů. Rozvoj hudebních dovedností zabezpečuje hlasová a nástrojová příprava, intonace a sluchová analýza, základy taktovací techniky s ohledem na využití v práci lektora, asistenta pedagoga, volnočasového pedagoga či vychovatele v zařízeních pro zájmovou činnost dětí, mládeže a dospělých, v oblasti kultury, osvětové činnosti, vzdělávání dospělých nebo v profesích, jejichž základy tvoří vědomosti a dovednosti odborného základu aprobačního předmětu. Součást tvoří dále základy didaktiky hudební výchovy, náslechové a asistentské praxe ve škole. Tyto aktivity připravují absolventa pro další stupeň vzdělávání v témže či příbuzném navazujícím magisterském studijním programu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.4.2030


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 13.12.2023

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, leden 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Termíny přijímaček: 6.6.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška je talentová. Uchazeč může získat v talentové přijímací zkoušce max. 40 bodů. Předmětem talentové zkoušky je prověrka celkové hudebnosti, zjištění úrovně pěveckých dovedností a stupně technické a interpretační vyspělosti ve hře na klavír nebo na housle. Kromě hry na klavír nebo housle může uchazeč prokázat dovednost hry (interpretace krátké instrumentální skladby) na další hudební nástroje, které jsou využitelné ve školní nebo mimoškolní hudebněvýchovné praxi, a získat tak v rámci talentové zkoušky (část 3. Hra na nástroj) bonifikaci 1 bodu za hru na každý další nástroj. V rámci bonifikace může uchazeč obdržet max. 3 body, celkový počet získaných bodů za část 3. Hra na nástroj včetně bonifikace však nesmí překročit hranici maxima 10 bodů. Z výše uvedeného vyplývá, že pro získání bonifikace je nutné přinést hudební nástroj/e s sebou a přednést na něm/nich připravený repertoár. Pouhé předložení dokladů či potvrzení (např. vysvědčení ze ZUŠ) nebo sdělení uchazeče, že ovládá hru na další hudební nástroj, není dostačující. 1. Zpěv (max. 10 bodů, minimálně nutné získat 4 body) 2 kontrastní lidové písně a capella Podmínkou je správná výslovnost a zdravý hlas, schopný vývoje. 2. Hudebnost (max. 20 bodů, minimálně nutné získat 7 bodů) Pěvecká transpozice lidové písně od jiného tónu nebo v jiné tónině Improvizovaný zpěv paralelního druhého hlasu k lidové písni Reprodukce předehraného tónu (i mimo zpěvní polohu hlasu), analýza harmonicky hraných dvojzvuků, trojzvuků a čtyřzvuků Pěvecká reprodukce rytmicko-melodických modelů Reprodukce rytmických modelů hrou na tělo Vokální kreativita - doplňování předehraných předvětí do period Rytmizace a melodizace říkadel 3. Hra na nástroj (max. 10 bodů, minimálně nutné získat 4 body) 3.1 Klavír 2 etudy, např. C. Czerny, op. 261, 849, 299 1 polyfonní skladba, např. J. S. Bach: Malá preludia a fughetty, Dvojhlasé invence, Temperovaný klavír 1 věta z klasické sonáty nebo sonatina 1 skladba z období romantismu na úrovni Mendelssohnových Písní beze slov, Schumannových Dětských scén, Schubertových Moments musicaux apod. Harmonizace lidové písně dle vlastního výběru a její transpozice do jiné tóniny. Hra zpaměti není podmínkou. 3.2 Housle Stupnice a akordy v rozsahu 3 oktáv 2 etudy J. F. Mazase nebo R. Kreutzera 1 přednesová skladba na úrovni Dvořákových Romantických kusů, sonatin P. Ebena apod. Hra lidové písně a její transpozice do jiné tóniny. Hra lidové písně na klavír s akordickým doprovodem. Hra zpaměti není podmínkou. Pokud uchazeč v jedné z částí zkoušky nezíská minimální počet bodů, hodnotí se celá talentová zkouška jako neúspěšná = 0 bodů. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 29.2.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit