Matematika se zaměřením na vzdělávání (B0114A170007)

Vysoká škola>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Matematika se zaměřením na vzdělávání

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání (B0114A170007)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , matematika, pedagogické a sportovní obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia bakalářského studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání je zajistit široké všeobecné vzdělání studentů v oblasti matematiky v širších souvislostech univerzitního vzdělání včetně základů pedagogiky a psychologie, rozvinout jejich matematickou kulturu a připravit je na praktické aplikace získaných poznatků při výkonu povolání, především v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a ve státní správě při zpracování dat. Bakalářský studijní obor Matematika se zaměřením na vzdělávání byl od počátku připravován s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia bude následné magisterské studium učitelství matematiky jako všeobecně vzdělávacího předmětu pro ZŠ a SŠ. Absolvent bakalářského studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání získá široké všeobecné vzdělání v základních matematických disciplínách, teoretické poznatky dovede aplikovat při řešení matematických úloh i problémů z praxe. Je vybaven dovednostmi, které mohou být uplatněny při zpracovávání dat, při psaní matematických textů apod. Je připraven pracovat s dětmi, mládeží i s dospělými v oblasti mimoškolních vzdělávacích aktivit, zejména se zaměřením na matematiku.Absolvent bakalářského studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání je díky svým širokým matematickým vědomostem adaptabilní na měnící se pracovní podmínky především v oblasti práce s daty a přiměřeně v oblasti informačních technologií. Je připraven samostatně si doplňovat nové vědomosti a praktické profesní dovednosti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Uchazeč má v písemném testu projevit znalosti a dovednosti z matematiky odpovídající úrovni gymnázia. Test obsahuje 10 úloh, z nichž každá je hodnocena čtyřmi body. Minimální počet bodů pro úspěšné složení písemného testu je 10 bodů. Pokud uchazeč této hranice nedosáhne, je jeho výsledek stanoven na 0 bodů. U přijímacích zkoušek není dovoleno používat žádné technické prostředky (jako kalkulačky nebo mobilní telefony) ani písemné materiály (včetně tabulek). Délka trvání testu je 60 minut. Přijímací zkouška z matematiky je stejná u programu s plány maior/minor i plného studijního plánu. Pokud se uchazeč přihlásí na maior/minor i plný studijní plán, koná přijímací zkoušku jen jednou. Podrobnosti a možnosti prominutí https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://pedf.cuni.cz/PEDF-2784.html

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html