Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A090017)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A090017)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , jazyky, humanitní a společenské obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia ve studijním programu je poskytnout základy filologického vzdělání se zaměřením na problematiku vzdělávání, přičemž studijní program zahrnuje i pedagogicko-psychologickou složku přípravy v souladu se standardy učitelské přípravy MŠMT. Studium rozvíjí jak teoretické filologické znalosti oboru rusistika v rovině lingvistické, literárněvědné i lingvodidaktické, tak i praktické komunikační dovednosti studentů. V rámci praktické jazykové přípravy je důraz kladen na rozvíjení všech složek komunikační kompetence. Prioritním cílem bakalářského studia je vytvoření základů k navazujícímu magisterskému studiu, které připravuje učitele ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, a proto je v rámci všech disciplín postupně formována didaktická intence studentů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška má písemnou formu. Uchazeč prokazuje znalosti a dovednosti na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Písemná zkouška zjišťuje úroveň znalostí a dovedností z ruského jazyka v porovnání s českým a ověřuje dovednost poslechu s porozuměním. Skládá se ze 3 částí: a) úlohy k poslechovému textu, b) gramatický test, c) překlad z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny. Délka trvání testu je 45 min. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://pedf.cuni.cz/PEDF-2784.html

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html