Aplikovaná informatika (P0613D140019)

Studijní program: Aplikovaná informatika (P0613D140019)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: IT, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Cílem doktorského studia v oboru Aplikovaná informatika je připravit studenty na základní i aplikovaný výzkum v oblasti informatiky ve vztahu k ostatním vědním disciplínám, které jsou chápány jako konstruktivní inspirace pro výzkum a vývoj nových struktur a algoritmů včetně následné realizace. Stěžejní předměty teoretické přípravy doktorandů jsou zaměřeny na teoretickou informatiku, vybrané partie numerických metod, matematické statistiky a modelování fyzikálních, chemických, biologických, biomedicínských i ekonomických jevů. Doktorandi jsou vedeni k prezentaci výsledků na mezinárodních konferencích a publikují v odborných časopisech zaměřených na informatiku a aplikační obory.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.8.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 28. 11. 2023 a 2. 2. 2024, Děčín 6. 10. 2023 a 22. 1. 2024 https://www.fjfi.cvut.cz/cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 11. 6. 2024 1. kolo a přihlášky podané ve 2. kole do 6. 6., 2. kolo pro přihlášky podané po 6. 6. 2024 se koná 5. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, 2. kolo 30. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Telefon: 771 258 836
Web: http://www.fjfi.cvut.cz
E-mail: lucie.novotna@fjfi.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 56 500 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/