Sociální a charitativní práce (B0923P240012)

Studijní program: Sociální a charitativní práce (B0923P240012)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Studium bakalářského oboru Sociální a charitativní práce se zaměřuje na problémové situace v oblasti vzájemných vztahů člověka a prostředí, ve kterém se nachází; všímá si jednotlivců, rodin, skupin i různých komunit. Při studiu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se klade důraz na filosofické, teologické, pedagogické a sociální souvislosti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.tf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Termíny přijímaček: 22.8.2024

Obsah přijímaček:
Ústní pohovor, který mapuje zájem o studium, praxi v oboru a orientaci v doporučené literatuře i celospolečenských tématech. Kritériem hodnocení ústního pohovoru jsou komunikační schopnosti uchazeče, jeho motivace ke studiu zvoleného programu a orientace v něm, schopnost reflexe doporučené odborné literatury i celospolečenských témat. Podrobnosti https://www.tf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. F, T, R bez přijímací zkoušky, SCHP, PVČ 3. - 7. 6. 2024, 2. kolo SCHP 22. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.7.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta
Telefon: 389 033 504
Web: http://www.tf.jcu.cz/
E-mail: studijni@tf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 320 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/