Regionální a sociální rozvoj (P0388D050001)

Studijní program: Regionální a sociální rozvoj (P0388D050001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Absolvent umí především v ekonomickém ale i v sociálním pilíři udržitelnosti aplikovat nejnovější teoretické poznatky z oblasti ekonomických oborů (70%) a částečně i sociologie (30%) rámované interdisciplinární podstatou udržitelného regionálního a rurálního rozvoje. K tomu si osvojil soudobý teoretický diskurs, nejnovější aparát výsledků výzkumu a související diskusi v národních a mezinárodních souvislostech v oblastech spojených se sociokulturním a socioekonomickým kontextem rozvoje regionů a venkova. Absolvent vládne inovativními metodickými postupy, které umí aplikovat v pokročilých typech samostatného či týmového sociálně-vědního výzkumu, jehož výsledky umí publikovat nejen ve formě výzkumných zpráv, ale i publikací uváděných ve světově renomovaných databázích (Web of Science, Scopus). Absolvent má zkušenosti s tvůrčí činností v mezinárodním prostředí a ovládá nezbytný jazyk a schopnosti s tímto odborným jazykem nakládat v akademické a aplikační sféře. Absolvent je kompetentní formulovat praktická doporučení a opatření založená a podpořená empirickými daty z výzkumu. Absolventi nacházejí uplatnění v akademické a výzkumné sféře, kde vedou jak pedagogickou činnost, tak i vlastní činnost výzkumnou. Další sférou uplatnění jsou orgány státní a veřejné správy, kde působí jako odborníci schopní provádět samostatný výzkum poskytující údaje nezbytné pro formování praktických opatření a pro přípravu různých dokumentů (strategie, plány), které jsou potřebné z hlediska rozvoje regionů a venkova. Takto mohou působit i v nevládních organizacích a v místních akčních skupinách podílejících se na komunitně vedeném místním rozvoji a tak působit v oblasti sociálního a územního rozvoje. V neposlední řadě nacházejí uplatnění i v mezinárodních rozvojových organizacích a agenturách (např. FAO OSN).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 8.11.2024, 17.1.2025, 18.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2024, 17. - 18. 1. 2025 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska

Obsah přijímaček:
Bc. IP motivační video, životopis, esej, interview, ostatní programy v ČJ test matematika, cizí jazyk (AJ/NJ). Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
Telefon: 224 382 360
Web: http://www.pef.czu.cz/cs/
E-mail: bernikova@pef.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8473-poplatky-za-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/