Učitelství pro 2. stupeň základních škol - 17 specializací (N0114A300102)

Vysoké školy>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích>Pedagogická fakulta>Učitelství pro 2. stupeň základních škol - 17 specializací

Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základních škol (N0114A300102)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika

Náplň programu/oboru:
Specializace AJsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací anglický jazyk ČJsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk a literatura ČJCsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk Dsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací dějepis HVsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací hudební výchova Chsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací chemie ITsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací informatika Fysn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací fyzika Msn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací matematika NJsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací německý jazyk RJsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací ruský jazyk a literatura SVsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství Přsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací přírodopis TchVsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací technická výchova a pracovní činnosti TVsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací tělesná výchova VVsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výtvarná výchova Zsn Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací zeměpis

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 23.1.2025, 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 23. a 24. 1. 2025 https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku/harmonogram-akademickeho-roku-2024-2025

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 1. - 14. 6. 2024, některé programy test OSP NSZ SCIO, termíny od prosince 2023 do května 2024, nebo bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 31. 3. 2024, prodlouženo do 10. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Telefon: 387 773 040
Web: http://www.pf.jcu.cz/
E-mail: studijni@pf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 15 380 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/