Biological Chemistry (P0531D130069)

Studijní program: Biological Chemistry (P0531D130069)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: biologie, chemie

Náplň programu/oboru:
Unikátní spojení ryze chemických disciplín s disciplínami biologickými vytváří v tomto programu předpoklady pro úspěšnou vědeckou práci v oblasti výzkumu a výroby, biotechnologií a také aplikovaných příbuzných vědních oborů. V rámci programu pracujeme s technologií CRISPR, která doslova mění lidské životy. V laboratoři s ní jednak zkoumáme nádorové procesy a hledáme efektivní léčbu, ale také vyvíjíme nanomateriály a mikromateriály, které jsou schopné nahradit stávající antibiotika. Vyvíjíme biosenzory, které dokáží detekovat přítomnost velmi nízké koncentrace nádorových molekul, a rovněž se tedy podílí na boji s rakovinou. V rostlinné říši se věnujeme primárně řasám a řasovým biotechnologiím. Studenty učíme modifikovat genom řasy, protože věříme, že řasy jsou budoucností výživy lidstva. Další studijní cestou je environmentální chemie. Tvoříme vlastní bioanalyzátory, analytické nástroje, které pomáhají zkoumat vztah půdy, vody a vodních organismů a řešit problém nadměrného odpadu a další negativa spojená s životním prostředím.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.9.2031

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 17.1.2025, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 17. a 31. 1. 2025 http://af.mendelu.cz/30926-harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 4. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Telefon: 545 133 008
Web: http://af.mendelu.cz/
E-mail: agro@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/