Aplikovaná geografie a regionální rozvoj (N0532A330043)

Studijní program: Aplikovaná geografie a regionální rozvoj (N0532A330043)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu je zprostředkovat studentům kompetence, které jim po absolvování umožní studovat a na základě dat interpretovat jevy a procesy ovlivňující regionální rozvoj. Zvláštní zřetel je věnován problémům příhraničí, a to na modelovém příkladu trojzemí Česko-Polsko-Sasko. Získané kompetence a zkušenosti však budou absolventi schopni uplatnit i jinde. Program je zaměřen na výuku moderních metod geografického výzkumu použitelných jako součást komplexních řešení problémů veřejné správy či nevládního a soukromého sektoru. Studijní program se opírá o znalosti sociální a ekonomické geografie, regionálního rozvoje a regionální geografie, geoinformatiky a kartografie. Důležitými prvky studia jsou projektové metody výuky a souvislá praxe u potenciálních zaměstnavatelů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.7.2027

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: fakultní 6. 2. 2024 http://www.fp.tul.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 14. 6. 2024, Mgr. UP1SZŠ 10. - 14. 6. 2024. 2. kolo vybrané programy 20. 8. 2024 praktická zkouška v kombinacích s TV, 21. 8. 2024 test studijních předpokladů. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. do 30. 4. 2024, nově akreditovaný program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 31. 5. 2024. 2. kolo vybrané programy 14. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Telefon: 485 352 866
Web: http://www.fp.tul.cz
E-mail: miroslava.kretschmerova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz/

Menza: http://koleje.tul.cz/