Realizace a správa zeleně (N0812A370002)

Studijní program: Realizace a správa zeleně (N0812A370002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: zemědělské obory, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Posláním dvouletého studia je komplexní výchova odborníků s univerzitním vzděláním pro práci v oblasti realizací zahradních a krajinářských úprav, pěstování vegetačních prvků a jejich obnovy, pro činnost ve veřejné správě, ve školství, výzkumu a v dalších souvisejících oblastech. Studium navazuje na základní znalosti nabyté v bakalářském stupni, které dále rozšiřuje. V tomto stupni posluchači rozvíjejí své tvůrčí schopnosti, hluboký biologický a environmentální základ i technické, technologické a ekonomické myšlení. Absolvent je schopen vykonávat širokou škálu činností na úrovni územního a krajinného plánování, zakládání, údržby a veřejné správy, zaměřených na objekty zeleně i další přírodní prvky a celé úseky městské i venkovské krajiny. Najde uplatnění jako zaměstnanec i jako podnikatel, případně jako úředník veřejné a státní správy při rozhodovacích řízeních, kontrole a dozoru zahradních a krajinářských úprav.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 12.12.2024, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 12. 12. 2024 (online), 31. 1. 2025 https://zf.mendelu.cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. KA 12. - 16. 2. 2024, 2. kolo 27. 6. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. KA 19. 1. 2024, 2. kolo 16. 6. 2024, ostatní programy 31. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Telefon: 519 367 220
Web: http://www.zf.mendelu.cz
E-mail: info@zf.mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/