Zahradnické inženýrství - více specializací (N0812A370001)

Vysoké školy>Mendelova univerzita v Brně>Zahradnická fakulta>Zahradnické inženýrství - více specializací

Studijní program: Zahradnické inženýrství (N0812A370001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: zemědělské obory, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Specializace Vinohradnictví a vinařství, Specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin, Specializace Zahradnictví. Specializace Zahradnictví: Posláním studia je výchova absolventů s univerzitním vzděláním v oboru Zahradnictví se zřetelem na efektivní ekonomické výsledky výrobních procesů. Zemědělský inženýr v oboru Zahradnictví zaměřuje svoji činnost na pěstování révy vinné, ovoce, zeleniny, květin a speciálních rostlin. Studium plynule navazuje na skupinu disciplín teoretického základu, u kterých je kladen důraz na biologické obory. Na tyto teoretické znalosti navazují profilující předměty směrované do zahradnických výrobních činností (zelinářství, květinářství, ovocnictví, vinohradnictví, techniky a mechanizace) a jejich ekonomiky. Studium završuje skupina volitelných předmětů, umožňující profilování absolventů podle vlastní volby. Absolvent se uplatňuje jako inženýr specialista v různých typech zemědělských podniků se zaměřením na zahradnickou výrobu, dále v obchodních a marketingových organizacích a distribuci, ve školství, výzkumu a státní správě u nás i v zahraničí; je také odborně připraven pro založení a vedení vlastního podniku. Specializace Vinohradnictví a vinařství, Specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin Zaměření magisterského stupně studia vychází z aktuálních potřeb praxe připravit specialisty v oblasti zahradnické produkce a posklizňových technologií s rozšířenou znalostí managementu a marketingu rostlinných potravinových zdrojů, které koresponduje s celospolečenskou potřebou zajištění vysoké jakosti produktů a odpovídající prosperity v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Studium rozvíjí znalosti potravinářských technologií s důrazem na komplexní management jakosti, marketing a pochopení environmentálních dopadů produkce a spotřeby potravin. Absolvent získá znalosti systémů řízení jakosti a praktické dovednosti studované potravinářské specializace, přehled v systému národní legislativy a právního prostředí a orientaci v marketingu rostlinných potravinových zdrojů. Je schopen samostatné tvůrčí práce a strategického rozhodování, stejně jako práce v týmu s využitím rozvinutých komunikačních dovedností.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.2.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 15. 9. 2023, 26. 1., 7. 2. 2024 (on-line) https://zf.mendelu.cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. KA 12. - 16. 2. 2024, 2. kolo 27. 6. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. KA 19. 1. 2024, 2. kolo 16. 6. 2024, ostatní programy 31. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Telefon: 519 367 220
Web: http://www.zf.mendelu.cz
E-mail: info@zf.mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/