Počítačové modelování ve vědě a technice (B0533A110026)

Studijní program: Počítačové modelování ve vědě a technice (B0533A110026)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: IT, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti vzdělávání Fyzika se zaměřením na počítačové metody používané ve vědě a technice. Absolventi získají znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení, formulaci a řešení počítačových modelů zejména založených na zákonech fyziky. Studijní plány proto zahrnují kurzy fyziky, matematiky, programování, numerických a počítačových metod. V rámci mnohých praktických kurzů si absolventi osvojí schopnost samostatně hledat vhodné počítačové metody pro řešení úloh ve vědě a technice a realizovat výpočty pomocí výpočetní techniky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.3.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 16.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 16. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/