Aplikovaná informatika (B0613P140005)

Studijní program: Aplikovaná informatika (B0613P140005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: IT, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Bakalářský profesně zaměřený studijní program Aplikovaná informatika je zaměřen na přípravu odborníků v oblasti informačních technologií. Pokrývá všechny základní oblasti informatiky a IT, které nacházejí uplatnění v současné firemní a veřejné sféře. Absolvent své znalosti a dovednosti může profilovat podle svého zaměření v rámci bloků povinně volitelných předmětů (programování a softwarové inženýrství, databázové systémy a zpracování dat, kybernetická bezpečnost, počítačové sítě, elektronika a automatizace, operační systémy a virtualizace, podnikové informační systémy). Absolvent se v průběhu studia podílí na řešení praktických problémů a projektů v rámci celosemestrální odborné praxe či dvousemestrálního projektového semináře. Na výuce se výrazně podílejí odborníci z praxe. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích, jako je například laboratoř počítačových sítí a infrastruktury či laboratoř počítačových technologií a mechatroniky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 9.7.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. Biologie/BPVZ/G 17. - 21. 6. 2024, 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 16.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 16. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 475 286 673
Web: http://prf.ujep.cz
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/