Optika a optometrie (B0914P360001)

Studijní program: Optika a optometrie (B0914P360001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, ostatní technické, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Optika a optometrie je velice dynamický, perspektivní a zajímavý bakalářský studijní program. Ve své náplni kombinuje manuální i duševní činnost. Tradice a kvalita výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity zajišťuje vysoký kredit a velmi dobrou pozici absolventů na trhu práce. Absolvováním studia získáte teoretické i praktické znalosti jak pro výkon živnosti oboru oční optika, tak i pro práci v nelékařském zdravotnickém povolání v oboru optometrie. Studium se skládá z biologického a fyzikálního základu se všeobecným optickým zaměřením jako základní průprava pro studium optiky a optometrie. Hlavní náplní programu jsou lékařské, biologické a optometrické předměty, konkrétně zaměřené na znalosti z anatomie, fyziologie, farmakologie a oftalmologie. Dále jsou součástí studijního programu základy ekonomiky a právních předpisů. V průběhu studia se také seznámíte s použitím sofistikovaných přístrojů. Naučíte se výrobu optických pomůcek, získáte praktické dovednosti v očních optikách, budete provádět metrické úkony v optometrických zařízeních i aplikačních střediscích kontaktních čoček. Dále budete také pracovat s pacienty v ambulantních i lůžkových zařízeních očních klinik fakultních nemocnic. Nabízenou možností je také studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ nebo podílení se na studentských projektech a účast na studentských konferencích.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.10.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 20. a 24. 1. 2024 https://www.med.muni.cz/uchazeci/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 20.6.2024

Obsah přijímaček:
Jsou testovány znalosti z biologie a fyziky. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání každého testu z fyziky je 50 minut. Maximální počet bodů 80. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách. Podrobnosti https://www.med.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/23424-optika-a-optometrie

Pozn. k přijímačkám: Mgr. 14. a 15. 6. 2024, Bc. + "Embryolog" 20. 6. 2024, NMGR 22. 6. 2024; informace o doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty www.med.muni.cz; https://www.med.muni.cz/veda-a-vyzkum/doktorske-studium

Ukázka přijímacích testů: https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Doporucena_literatura_k_prijimacim_zkouskam_-_Bc._a_Mgr._programy.pdf

Termín přihlášek: 29.2.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024, NMGR 1. 1. 2024 - 30. 4. 2024 informace o doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty www.med.muni.cz; https://www.med.muni.cz/veda-a-vyzkum/doktorske-studium

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Telefon: 549 495 342; 549 491 305
Web: http://www.med.muni.cz/uchazeci
E-mail: prihlaska@med.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.med.muni.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/