Etika a kultura krizové komunikace ()

Studijní program: Etika a kultura krizové komunikace ()

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Distanční

Délka studia: 2

Zaměření: filozofie, ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Cílem programu je připravit absolventa, který bude schopen analyzovat, navrhnout a použít krizovou komunikaci pro závažná společenská témata, kulturní i kulturně náboženská témata, a to v oblasti neziskových organizací, náboženských a církevních institucí, státní správě a samosprávě, zařízeních zdravotních a sociálních služeb, vzdělávacích zařízeních i v komerční sféře. Bude umět analyzovat, připravit a realizovat krizovou informační strategii s důrazem na konflikty spojené s kulturním či náboženským pozadím v evropské kulturně pluralitní společnosti, a to ve veřejném i soukromém sektoru. Naučí se uplatňovat v praxi informační strategie a definovat etické aspekty sdílení informací v krizi. Bude schopen analyzovat krizové postupy a eticky problematické momenty a dokáže sám krizovou strategii navrhnout a realizovat.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 7. - 15. 6. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 1. kolo 15. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4., Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 30. 4. 2024, 2. kolo Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kde se dá studovatNahoru
Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Telefon: 585 637 010
Web: www.cmtf.upol.cz
E-mail: kristyna.hradilova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/