VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Intermediální umění - více specializací (N0211A310002)

Studijní program: Intermediální umění (N0211A310002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: Umělecké

Náplň programu/oboru:
Specializace Fotografie, Koncept - objekt - instalace, Video - multimédia - performance, Knižní design a animace. Specializace Fotografie: lem je umělec, autor, jež bude schopen užívat profesionálně fotoaparát i jako kameru a ovládne i celý proces práce s pohyblivým obrazem. V práci s obrazem bude schopen být samostatnou jednotkou i členem případně vedoucím profesionálního týmu pracujícím na libovolném úkolu, jež disponuje statickým nebo pohyblivým obrazem ve výstupu. Schopnosti, zkušenosti, dovednosti i znalosti získané seznámením se s technologiemi a znalost jejich propojování do celků spolu s kulturní šíří rozhledu absolventa mu umožní být samostatnou tvůrčí osobností, ale i vést tým a řídit kolegy, jenž se podílí na úkolech dílčích. Bude schopen pracovat i v zahraničí, jak samostatně, tak i jako člen mezinárodního týmu. Absolvent bude obeznámen také s produkční a s redakční prací, se základními možnostmi animace a se základy práce v 3D prostředí. Tvůrčí a myšlenková vyzrálost mu umožní přesně formulovat jak svou vizi, tak její praktickou realizaci. Díky tomu bude schopen maximálně zefektivnit práci svou i práci týmových kolegů. Absolvent bude schopen své znalosti a dovednosti i srozumitelně předávat. Absolvent bude disponovat také schopností pružné adaptace a orientace, jak v běžné praxi, tak v současném výtvarném provozu. Bude umět aplikovat znalosti a dovednosti v co nejširším záběru, projektovat prvky volné tvorby do tvorby užité. Variabilita, maximální potence se dále rozvíjet, využívat technologií a elektronických médií jako zdroje informací a poznatků, schopnost tvůrčím způsobem je kombinovat. Tyto schopnosti budou obecným předpokladem pro zvládnutí různých profesí v kulturních a kreativních oblastech. Specializace Knižní design a animace: Navazující magisterský studijní program Knižní design a animace rozvíjí prostor intermediality pro hledání a nalézání společných styčných témat a možností tvorby, tj. všeho, co směřuje k celku suverénní, vědomé autorské osobnosti absolventa. Cílem je vytvoření syntézy osvojených oborů (kresba, fotografie, animace, ilustrace, autorské knihy, počítačové 2D a 3D vizualizace, typografie, digitální grafiky, vizuálních efektů, postprodukce atd.), či jejich prolínáním v komplexní tvůrčí práci. Cílem studia je absolvent, ovládající vyjadřovací prostředky a disponující znalostmi z uměleckého provozu v oblastech grafických výstupů knižních i interaktivních médií, motion designu, produkční znalosti ve vztahu k filmovým a audiovizuálním výstupům. Mající schopnost vytvořit autentické umělecké dílo a umět jej nejen prezentovat na veřejnosti, ale také jej po stránce užité produkovat. Bude schopen týmové práce na konkrétních zadáních z komerční i umělecké sféry i v mezinárodním kontextu. Specializace Koncept - objekt - instalace: Cíle studia studijní specializace Koncept, objekt, instalace, Mgr. Cílem je umělecká osobnost, jejíž charakteristikou je mediální nezávislost a svobodná otevřenost formálního vyjádření. Získané zkušenosti pokrývají sféru klasických výtvarných prostředků i mimo oborovou a interdisciplinární oblast, důraz je kladen hlavně na hlubokou zkušenost materiálovou a prostorovou ale i na vyjadřovací a komunikační schopnosti. Specializace Video - multimédia - performance: Cílem je absolventova schopnost syntetizovat a aplikovat dosavadní odborné znalosti a dovednosti do vyšších a komplexnějších celků, prohloubení schopnosti intermultimediality v uměleckých disciplínách, posun od samostatné práce ke schopnosti aktivní participace v práci týmu i schopnosti takový tým vytvářet a vést. Schopnost seznamovat se a prakticky vstoupit do dalších uměleckých disciplín na hranicích oboru i mimo něj (sound art, light art, net art, street art a jeho podoby, project art a dalších). Vytvořit návyk neustálého rozšiřování osobního rejstříku znalostí a dovedností u posluchače směrem k novým možnostem oboru i mimo něj, aplikace nových metod, experimentu a uměleckého výzkumu, slepé uličky i faktor omylu, blamáže, přesahů k hudbě a literatuře, přesun tvorby z oblasti materiálního artefaktu do sémantické roviny, do virtuálního prostředí (internet), sdělovacích médií, společenského života a politiky na komunitní ale i širší úrovni, včetně vtahování publika či dosud neangažované populace k participaci nebo spoluautorství na těchto projektech. Připravit komplexní uměleckou osobnost s vlastním programem, jehož výstupy je možné prezentovat v kontextu současného výtvarného umění.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.3.2029


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně https://fu.osu.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. výtvarná zaměření domácí práce do 15. 3. 2023, talentové zkoušky 11. - 13. 4. 2023, hudební zaměření duben 2023. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2023. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Intermediální uměníFakulta uměníOstravská univerzitaPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Ostravská univerzita, Fakulta umění
Telefon: 553 462 980
Web: http://fu.osu.cz/
E-mail: katarina.benkova@osu.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok a studium v cizím jazyce https://www.osu.cz/poplatky-za-studium/

Koleje: http://koleje.osu.cz/

Menza: http://menza.osu.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit