Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360030)

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360030)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Všeobecná sestra. Tímto kvalifikačním vzděláním získá absolvent odbornou způsobilost k vykonávání řady činností, jejímž prostřednictvím zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči, která nachází široké uplatnění. Všeobecná sestra nachází uplatnění především v nemocničních zařízení, ale i v ambulancích, v primární péči a v mnoha dalších oblastech. Všeobecná sestra je nepostradatelným článkem zdravotnického týmu, v rámci kterého aktivně poskytuje ošetřovatelskou péči prostřednictvím odborných výkonů, pracuje se zdravotnickými prostředky a léčivými přípravky. Bakalářský studijní program je tříletý, ukončený státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je ústní zkouška z vybraných témat a obhajoba bakalářské práce. Po jejím složení získává absolvent titul bakalář, ve zkratce Bc., uváděný před jménem.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.7.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 15. 3. 2024 http://www.fzs.tul.cz/cs/uchazeci-o-studium/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace k navazujícímu magisterskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 22. 5. 2024, případné 2. kolo 7. 8. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií
Telefon: 485 353 724; 485 353 194
Web: http://www.fzs.tul.cz/
E-mail: marcela.malkova@tul.cz; renata.cermakova@tul.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců: 18 000 Kč. Podrobnosti https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://koleje.tul.cz//

Menza: http://koleje.tul.cz//