Sociologie (B0314A250008)

Studijní program: Sociologie (B0314A250008)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je umožnit studentům po absolvování bakalářské úrovně kvalifikovanou volbu další orientace studijní nebo praktické. Absolvent bude disponovat základní znalostí sociologických teorií, dějin sociologie, aplikovaných sociologických disciplín, metod a technik, včetně počítačového zpracování výzkumů, dovedností podílet se na empirických výzkumech, způsobilostí kriticky rozumět tvorbě a kvalitě sociologických poznatků. Absolvent se bude moci uplatnit v oblasti veřejné správy, neziskových organizací, médií, sociologických pracovišť odborných a v komerčních výzkumných agenturách. Ve své praxi může zúročit výzkumné aktivity a studijní nebo pracovní pobyty v zahraničí, které případně během studia absolvoval. Absolvent se může vzdělávat v navazujícím magisterském studijním programu Sociologie, případně ve studijních programech tematicky blízkého zaměření.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 12. a 27. 1. 2024 https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 13.5.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test studijní předpoklady, sociologie, filozofie, psychologie, všeobecný kulturně politický a historický přehled. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 13. - 26. 5. 2024, pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 20. 5. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.uhk.cz.

Ukázka přijímacích testů: https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Telefon: 493 332 910
Web: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF
E-mail: studijni.ff@uhk.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců.

Koleje: https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-pracoviste/sprava-vysokoskolskych-koleji