Anglický jazyk pro manažerskou praxi (B0231P090005)

Studijní program: Anglický jazyk pro manažerskou praxi (B0231P090005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: jazyky, ekonomie

Náplň programu/oboru:
Studenti si v uvedeném oboru osvojí znalosti z oboru anglistiky a amerikanistiky a z odborných předmětů zaměřených na manažerskou praxi. Filologická část oboru zahrnuje studium jazyka pro komunikaci, lingvistická a kulturní studia, část odborná pak profesní předměty jako překladatelství, komunikační praxe v českém jazyce, základy práva, základy financí, podniková ekonomika, management, marketing, sociologie a politologie. Obě součásti jsou rovnoměrně zastoupeny a vytvářejí tak ideální výstupní profil studenta, který bude velmi dobře vybaven jazykově a zároveň ovládat manažerské obory. Odborně zaměřené předměty si mimo jiné kladou za cíl vybavit posluchače praktickými znalostmi pro práci v Evropské Unii. Nedílnou součástí studijního programu je rovněž získávání dovedností v práci s výpočetní a informační technikou. Nabídka volitelných předmětů ve 3. ročníku je koncipována tak, aby umožnila zajímavě a prakticky doplnit znalosti získané v povinných předmětech v nižších ročnících.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 14.12.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 10. 2. 2024 https://www.utb.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Bc. termíny NSZ SCIO VO, PA test Biologie; ZSP, SP, UMŠ test OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně, AJMP test AJ 3. 2. - 1. 5. 2024 včetně, SRVD motivační dopis, NJMP bez přijímací zkoušky, ZSP 2. kolo termíny do 31. 8. 2024 včetně. Mgr. NSZ SCIO OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. termíny NSZ SCIO VO, PA test Biologie; ZSP, SP, UMŠ test OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně, AJMP test AJ 3. 2. - 1. 5. 2024 včetně, SRVD motivační dopis, NJMP bez přijímací zkoušky, ZSP 2. kolo termíny do 31. 8. 2024 včetně. Mgr. NSZ SCIO OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 31. 3. 2024, 2. kolo NJMP a ZSP 15. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Telefon: 576032024
Web: http://www.utb.cz/fhs
E-mail: studium@fhs.utb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se stanovuje za každých dalších započatých šest měsíců studia (dále jen „ šestiměsíční období“). Výše poplatku činí: a) trojnásobek základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny, b) šestinásobek základu pro každé šestiměsíční období v druhém a každém dalším roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny. Podrobnosti https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/

Koleje: www.kmz.utb.cz

Menza: www.kmz.utb.cz