Filozofie (B0223A100005)

Studijní program: Filozofie (B0223A100005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: filozofie, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Charakteristika oboru: •teoretická průprava: dějiny filozofie, filozofie 20. století, etika, morální psychologie, politická filozofie, kritické čtení a psaní, logika, teorie argumentace, epistemologie, ontologie, dějiny vědy, fenomenologie, komeniologie, filozofie výchovy; klasické jazyky; volitelné předměty včetně těch vedených v angličtině, němčině či francouzštině • praktická aplikace: kritické myšlení: čtení a psaní; formální a neformální logika; schopnost argumentace a vedení sporu; schopnost definovat problémy, analytické a syntetické schopnosti, hermeneutické dovednosti, exegeze a interpretace textů; světové jazyky •vazba na praxi: účast odborníků z Akademie věd ČR na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů, spoluorganizace konferencí, kolokvií a workshopů; podílení se na přípravě edicí starších (např. komeniologických) textů, redakce textů apod.; rozvoj samosprávných a demokratických kompetencí, smysl pro autonomní správu institucí Profil a uplatnění absolventa: •v oblastech, kde se spravují a kultivují hodnoty, znalosti a dovednosti nezbytné pro funkční moderní stát a odpovědnou občanskou, demokratickou společnost (pracoviště regionální, státní a evropské správy či soukromých institucí zabývající se výchovou, vzděláváním, vědou, politikou či kulturou obecně) • v institucích národních i nadnárodních, formálních i neformálních a v ziskových i neziskových organizacích zaměřených na vzdělání, výchovu a jinou společensko-kulturní činnost (školy, nakladatelství, média, nadace, státní i nadnárodní úřady atp.)

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.12.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 2. 2024 https://ff.upce.cz/ff/den-otevrenych-dveri-2023

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Ústní pohovor v českém/slovenském jazyce konaný buď online, nebo osobně podle výběru uchazeče. Uchazeč v rámci rozhovoru představí motivaci, s níž se na obor filosofie hlásí, a bude mít možnost položit komisi otázky týkající se studia. Komise bude zjišťovat, co uchazeče na filosofii zajímá a co od studia očekává. Podrobnosti a možnosti prominutí https://ff.upce.cz/ff/studium/pro-uchazece.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 4. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 21.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 21. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v AJ naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
Telefon: 466 036 637
Web: https://ff.upce.cz
E-mail: studijni.ff@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html

Menza: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html