Chemie (B0531A130025)

Studijní program: Chemie (B0531A130025)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: chemie

Náplň programu/oboru:
Tříleté studium bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie ve¨studijním oboru Chemie a technická chemie si klade dva základní cíle: 1. Přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a to zejména chemických, materiálových a chemicko-technologických oborů. 2. Poskytnutí vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků pro výrobny zejména chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Příprava zahrnuje vzdělávání v následujících oblastech: základy obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie; procesy a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu; řízení technologických procesů; ekonomika a management podniků a výrobních procesů v chemických a příbuzných oborech; adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, práce s databázemi a práce s Internetem; jazyková příprava v jazyce anglickém. O tom, který z výše uvedených cílů bude dominantní, rozhodují sami posluchači po 1. roč. studia výběrem z nabídky povinně volitelných předmětů – buď si volí předměty, rozvíjející základy chemických disciplín, nebo se více orientují na předměty, které je připravují pro uplatnění v praxi již po absolvování bakalářského stupně studia, případně předměty ekonomicko-manažerské. Absolventům tohoto studijního programu je nabízeno pokračování v navazujících magisterských programech Chemie, Chemie a technologie materiálů a Chemické a procesní inženýrství. Profil a uplatnění absolventa: Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko- manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 11.11.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. a 27. 1. 2024 https://fcht.upce.cz/fcht/studium/den-o-dveri.html

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti https://fcht.upce.cz/fcht/studium/prijimaci-rizeni.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. nově akreditovaný program Chemie pro vědu červen 2024, ostatní programy bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.5.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4. 2024 a znovu do 31. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Telefon: 466 037 302
Web: http://www.upce.cz/fcht/index.html
E-mail: studijni.fcht@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html

Menza: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html