Polygrafie (N0531A130013)

Studijní program: Polygrafie (N0531A130013)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Prohloubit teoretické a praktické znalosti oboru polygrafie v návaznosti na bakalářské studium oboru, připravit vynikající studenty na samostatnou vědecko-výzkumnou práci a také doplnit jejich ekonomickou průpravu v oblasti marketingu a řízení polygrafických podniků. Důraz je kladen na prohloubení teoretických znalostí v oblasti materiálového inženýrství, fyzikálních dějů a interakcí v různých oblastech polygrafických technologií, znalostí fyzikálních experimentálních metod studia materiálů a na samostatnou vědecko-výzkumnou práci v rámci speciálních laboratoří oboru a diplomové práce. V moderním polygrafickém a komunikačním průmyslu by absolventi měli nalézt uplatnění jako vedoucí a řídící pracovníci a podnikatelé. Vynikající studenti mají možnost pokračovat v tříletém doktorském studijním programu. Profil a uplatnění absolventa: Absolvent oboru získává znalosti oboru s důrazem na technologii polygrafických výrob v celém rozsahu tiskových technik, výrobních technologií, tiskových barev a laků a potiskovaných substrátů. V oblasti předtiskových operací a informatiky umí pracovat s moderními programovými produkty pro zpracování obrazu a textu pro tisk, elektronické publikace i multimediální komunikace. Ekonomické a společensko-vědní předměty (např. Psychologie pro manažery, Úvod do práva) ho připraví na vedoucí a řídící funkce ve větších podnicích i pro vlastní podnikání. Díky hlubšímu studiu chemie a fyziky materiálů, především makromolekulárních látek, má předpoklady pro výzkumnou a vědeckou práci v tomto oboru v rámci doktorského studijního programu Chemie a technologie materiálů, studijního oboru Technologie makromolekulárních látek.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 18.3.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 26. a 27. 1. 2024 https://fcht.upce.cz/fcht/studium/den-o-dveri.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. nově akreditovaný program Chemie pro vědu červen 2024, ostatní programy bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4. 2024 a znovu do 31. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Telefon: 466 037 302
Web: http://www.upce.cz/fcht/index.html
E-mail: studijni.fcht@upce.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. https://www.upce.cz/studium/poplatky.html

Koleje: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html

Menza: http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html