VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (N1032A020005)

Studijní program: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (N1032A020005)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 1,5

Zaměření: Technické

Náplň programu/oboru:
Studijní obor má výrazně interdisciplinární charakter. Je určen pro posluchače s převažujícími technickými, teoreticky i prakticky směrovanými schopnostmi, kteří mají zájem o dosažení vzdělání na magisterské úrovni v oblasti prevence a represe v požární ochraně, ochraně obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu. Studium je vhodné zejména pro absolventy bakalářského studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, může však navazovat i na další bakalářské obory studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost případně i na jiné technické bakalářské obory. V těchto případech však může být studentům stanovena povinnost doplnit si některé profilující předměty odpovídající bakalářskému studiu TPO a BP. Studijní plán je sestaven z nezbytných předmětů teoretického a přírodovědného základu a jejích aplikací poskytujících základ nutný pro inženýrský přístup k řešení problémů spojených se vznikem, rozvojem a likvidací požárů a dalších mimořádných událostí a navrhováním preventivních opatření pro jejich předcházení. Studijní plán dále obsahuje speciální oborové předměty, které umožňují studentovi hlubší orientaci na požární prevenci, represi, ochranu obyvatelstva nebo bezpečnost průmyslu. Absolvent s profilací v kterékoliv z uvedených oblastí však získává nezbytný okruh znalostí i v ostatních oblastech.Studijní plán je doplněn o humanizující předměty společenskovědní, právní a ekonomické. Předměty z oblasti požární prevence poskytují absolventu hluboké teoretické a praktické znalosti pro analýzu nebezpečí vzniku požárů, výbuchů a dalších mimořádných událostí v objektech a technologiích. Absolvent je na základě získaných znalostí schopen řešit koncepci komplexního požárně-bezpečnostního řešení staveb a technologií a navrhovat potřebná preventivní opatření a technická řešení pro předcházení mimořádným událostem a minimalizaci jejich následků a pro zajištění bezpečnosti osob a majetku. V oblasti bezpečnosti průmyslu jsou navíc posíleny znalosti a schopnosti absolventa zejména v postupech analýzy rizik (poruchy zařízení, úniky toxických látek, požáry a výbuchy) v technologických procesech a způsobech odhadu následků havárií (např. výpočtovými metodami, počítačovými programy ROZEX, ALOHA i TEC DOC 727) a o předpisovou základnu z oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. U vybraných technologických procesů jsou zdůrazněna jejich specifická rizika požáru, výbuchu a úniku toxických látek a možnosti preventivní ochrany. Součástí studia je výuka využívání počítačů v inženýrské praxi, při řízení jednotek, tvorbě a zpracování operativních plánů a další dokumentace, řešení požární bezpečnosti staveb a technologií. Kreditní systém studia umožňuje vhodnou volbou povinně volitelných a volitelných předmětů orientovat studium podle zájmu a možnosti uplatnění studenta. Studenti mohou během studia absolvovat potřebné praxe pro získání odborné způsobilosti podle Ověřovacího studijního programu pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany určeného pro vysokoškolské studium. Profil absolventa: Absolvent v oblasti požární represe je připraven k organizaci a řízení záchranných služeb při vyhlášení krizových stavů na úrovních obec – okres – kraj a republika, organizaci a řízení nasazení sil a prostředků složek Integrovaného záchranného systému, přijímání strategických rozhodnutí, volbě taktiky řízení zásahu. Tyto činnosti je schopen provádět jak při přípravě na zdolávání mimořádných událostí, tak i v reálném čase při jejich likvidaci. Absolvent je dále připraven na základě analýzy situace na místě mimořádné události operativně provádět a řídit hasební práce a záchranu osob s využití současné speciální techniky, organizovat činnost spojové, strojní a protichemické služby, posuzovat požární techniku a technické prostředky z hlediska jejich provozu, zpracovávat dokumentaci požární ochrany.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.9.2030


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 26.1.2024, 27.1.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 26. a 27. 1. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Podrobnosti o Bc. studiu a informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmysluFakulta bezpečnostního inženýrstvíVysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Telefon: 596 992 810
Web: http://www.fbi.vsb.cz/
E-mail: studijni.fbi@vsb.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit