VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Komunikační studia - specializace Mediální studia (B0321A180005)

Studijní program: Komunikační studia (B0321A180005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: Humanitní (Umělecké)

Náplň programu/oboru:
Komunikační studia jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu, televize a nových médií. Přičemž média ve všech svých současných i minulých podobách (jako komunikační prostředek nebo nástroj) jsou středobodem těchto průsečíků. Analyzovat média (ať už vznik obsahů či jejich přenos či jejich percepci a vliv) znamená pronikat i do oblasti psychologie, veřejné i komerční sféry, politiky, soukromé sféry a intimity, proniknout mechanismy mediální logiky a působení mediálních, kulturních a kreativních průmyslů. Program díky svým třem specializacím umožňuje uchazeči/studentovi si vybrat, kterou z cest se do světa médií vydá – zda bude chtít se angažovaně podílet na objevování světa nástroji žurnalistiky, nebo na budování a konstrukce světa nástroji marketingu a PR, či na analýze světa nástroji mediálních studií. Absolvent prokazuje v šíři a míře odbornosti odpovídající bakalářskému stupni studia: znalosti společenských jevů v návaznosti na část společenských věd, znalost typů médií a variability mediální komunikace v minulosti i současnosti, základní znalost výzkumných metod a mediální legislativy. Dál je seznámen s metodami analýz mediovaných společenských jevů, projevujeporozumění profesně etickým normám upravujícím výkon jednotlivých mediálních profesí a chápe poslání těchto profesí v daném sociopolitickém kontextu. Je schopen prakticky vstupovat do procesů mediální komunikace vlastními tvůrčími či výzkumnými aktivitami a je si vědom dopadů svého jednání. Uchazeč provádí v přihlášce volbu specializace: Žurnalistika Mediální studia Marketingová komunikace a public relations. Zvolit lze právě jednu specializaci.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.7.2028


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: EF 17. 1., 12. 6. 2020, KS specializace MKPR, MS, Ž 21. 1. 2020, TS, ČNS 21. 1. 2020, PMV, PVP, SSP, S 16. 1. 2020, podrobnosti a navazující magisterské studium https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Změna IKSŽ 2. kolo ústní zkoušení 15. - 23. 6., IMS program TS integrovaný test zrušen, IPS program PMV zrušeno 2. kolo, podrobnosti https://fsv.cuni.cz/aktuality/zmeny-v-podminkach-prijimaciho-rizeni-2020/2021. Původně:Přijímací zkoušky jsou dvoukolové První kolo: O postupu do druhého kola rozhodují výsledky NSZ, (obecné podmínky přijímacího řízení - varianta c), a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů a (2) test Anglický jazyk (ANG). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů. FSV akceptuje pro letošní přijímací řízení tyto termíny NSZ SCIO: NSZ OSP: 8.12.2018, 1.2.2019, 9.3.2019, 30.3.2019, 1.5.2019, 25.5.2019, 7. 12 .2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020, 4. 4. 2020, 1. 5. 2020 NSZ Anglický jazyk: 30. 3. 2019, 1. 5. 2019, 7. 3. 2020, 4. 4. 2020, 1. 5. 2020 Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz. Pro určení pořadí uchazečů po prvním kole budou jejich výsledky ve formě percentilu z testu OSP násobeny koeficientem 0,7, výsledky testu z Anglický jazyk 0,3. Takto přepočtené výsledky budou sečteny. Uchazeči budou seřazeni od nejvyššího percentilu k nejnižšímu a do 2.kola postoupí 160 nejlepších uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 160. uchazeč). Druhé kolo (Ústní část): 1. část ústní zkoušky se týká orientace v oboru a motivace ke studiu. Uchazeč přinese jakýkoliv mediální produkt a představí ho s důrazem na to, o jaký produkt jde, co je jeho obsahem, co chtěl výrobce produktu sdělit, jaké k tomu použil prostředky a proč si ho vybral. (Např.titulní stranu, fotografii na Instagramu, reklamu, rubriku, blog, video apod.) 2. část ústní zkoušky je rozhovorem nad seznamem literatury a dalších děl Uchazeč přinese seznam min. 9 děl (filmů, seriálů, divadelních her, komiksů apod.), z nichž 3 se odehrávají nebo mají jakoukoliv návaznost na mediální téma či prostředí, 3 byly adaptovány nebo jsou adaptacemi některým z mediálních druhů (filmová, činoherní, operní či muzikálová adaptace povídky, románu či komiksu či naopak apod.) a 3 jsou odbornými nebo populárně naučnými publikacemi o společnosti. 3. část ústní zkoušky se týká předchozích zkušeností a jiných aktivit v oboru Uchazeč předkládá jakékoliv doklady zájmu o společnost (občanská angažovanost, účast ve společenskovědních soutěžích a olympiádách, společenskovědní seminární práce, dobrovolnické aktivity, případně mediální činnost). Za tento blok 1. – 3. částí může uchazeč získat 0-60 bodů. 4. část ústní zkoušky je rozpravou nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění. Za tuto část uchazeč může získat 0-40 bodů. Body z obou částí se sčítají, v tomto kole lze tedy dosáhnout maximálního počtu 100. Kromě výše zmíněných dokladů každý uchazeč s sebou přinese CV a motivační dopis. Celkový výsledek: výsledek z 1. kola se do 2. kola nezapočítává. Uchazeč se musí zúčastnit všech částí přijímací zkoušky. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším počtem bodů ve druhém kole. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty. Možnost prominutí.

Pozn. k přijímačkám: Bc. dle oboru termíny NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG do 13. 6. 2020 (IKSŽ a IES do 30. 5. 2020), fakultní zkoušky změna 1. - 26. 6. 2020. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2020 - prodlouženo do 30. 4. 2020, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Telefon: 222 112 281
Fax: 224 235 644
Web: http://www.fsv.cuni.cz
E-mail: studijni@fsv.cuni.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok ČNS, PMV, PVP, SSP, TS 18 500 Kč, Komunikační studia 22 500 Kč, Ekonomické teorie, Sociologie 27 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-7065-version1-ken_2019_2020.pdf

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit