Politologie (6701V008)

Studijní program: Politologie (P6701)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Studium je určeno především všem absolventům magisterského vysokoškolského studia odpovídajících společenskovědních oborů (politologie, sociologie, mezinárodní vztahy, historie, kulturologie, mediální studia, antropologie apod.), kteří se chtějí věnovat odborné specializaci v oboru Politologie se zaměřením na problematiku aplikace a využití teoretických konceptů demokracie a nedemokratických forem vládnutí v současnosti i v historické perspektivě, dále na problematiku proměn politických systémů s důrazem na vývojové trendy spojené s modernizací a demokratizací, analýzu jednotlivých prvků politických systémů, problematiku politické geografie a v neposlední řadě na analýzu různých aspektů politického myšlení. V kombinaci s jazykovou vybaveností, která je pro absolvování oboru nezbytností a je podpořena důrazem na zahraniční kontakty a zahraniční studijní pobyty doktorandů v průběhu absolvování oboru, umožňuje obor absolventům uplatnění především v analytických činnostech příslušných resortů státní správy a v různých typech masových médií či v soukromém sektoru. Absolventi studia se mohou rovněž uplatnit v akademické sféře a mohou pedagogicky působit i na vysokoškolských pracovištích.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 12. 2023, ISS, IPS, IMS 24. 1., IES 26. 1., IKSŽ 23. 1. 2024, podrobnosti a navazující magisterské studium https://fsv.cuni.cz/uchazeci/akce-pro-uchazece

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. dle oboru termíny NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG od 12/22 do 1. 5. 2024 (termín 2. 3. 2024 v on-line formě při splnění podmínek hrazen fakultou), fakultní zkoušky 3. - 19. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Telefon: 222 112 202
Web: http://www.fsv.cuni.cz
E-mail: studijni@fsv.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok ČNS, PMV, PVP, SSP, TS 20 000 Kč, Komunikační studia 24 000 Kč, Ekonomické teorie, Sociologie 29 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html