Inženýrská geodézie (N0532A330037)

Studijní program: Inženýrská geodézie (N0532A330037)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: stavebnictví, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Tento studijní obor obsahuje mimo předměty přírodovědného základu inženýrského studia i předměty stavební a měřičské. Výuka je vhodně doplněna terénními cvičeními z geodetických předmětů. Absolventi oboru naleznou uplatnění při vykonávání zeměměřičských činností.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na www.vsb.cz

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na www.vsb.cz

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na www.vsb.cz

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
Telefon: 597 325 576
Web: http://www.hgf.vsb.cz/
E-mail: dekanat.hgf@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti a poplatky za studijní programy v cizím jazyce Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/