Dějiny křesťanského umění (B0213A320008)

Studijní program: Dějiny křesťanského umění (B0213A320008)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní obor Dějiny křesťanského umění je součástí studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury. Standardní doba studia je 3 roky, forma studia je prezenční. Studijní obor Dějiny křesťanského umění je zaměřen na poznání dějin výtvarného umění (architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky a uměleckého řemesla) se zvláštním zřetelem ke křesťanskému sakrálnímu umění, a to v kontextu teologickém, historickém a kulturním. Vedle dějin umění, zejména sakrálního, zahrnuje proto studium obory důležité pro poznání duchovních zdrojů, z nichž křesťanské umění vyrůstalo. Program představuje koncepční celek, vnitřně však tíhne k tomu, aby bylo studium doplněno v rámci stejnojmenného programu a oboru magisterského, který fakulta zabezpečuje. Absolvent získává zevrubné znalosti z dějin českého umění od počátků až po současnost, se zvláštním zaměřením na umění sakrální, z dějin umění evropského s týmž zaměřením (do r. 1800) a světového v 19. a 20. století; zná základy pomocných věd historických, základy křesťanského učení a církevní dějiny; je jazykově vybaven pro odbornou činnost. Je připraven zejména pro práci v institucích zabývajících se výzkumem a ochranou kulturních památek.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.9.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 25.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 1. 2025 https://www.ktf.cuni.cz/KTF-3068.html

Termíny přijímaček: 3.6.2024, 2.9.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou. Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k bakalářskému studiu, orientace v oboru a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče: a) znalost základní odborné literatury, kterou uchazeč přečetl – seznam odborné literatury se předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů) - publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů) - prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů) b) znalost památek regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů) c) orientační znalost vývoje evropského a světového umění (max. 10 bodů) d) aktivní zájem o obor (max. 10 bodů) - znalost uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkové fondy (muzea, galerie a instituce památkové péče) (0-4 body) - znalost památek (hrady, zámky atp.) v ČR (0-4 body) - práce či stáže v uměleckohistorických institucích či objektech (v galeriích, archivech, knihovnách, zámcích, v muzeích) (0-2 body) Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40 Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=31055

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. a 5. 6. 2024, 2. kolo 2. - 4. 9. 2024 DEK a Mgr. KT bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 15.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, 2. kolo 15. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta
Telefon: 220 181 383
Web: http://www.ktf.cuni.cz
E-mail: studijni@ktf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 20 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html