Fyzika povrchů a plazmatu (N0533A110017)

Studijní program: Fyzika povrchů a plazmatu (N0533A110017)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: fyzika, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Cílem SP je vychovat odborníka, který po ovládnutí teoretických základů se dovede orientovat v moderních experimentálních metodách fyziky povrchů pevných látek a fyziky plazmatu i v postupech souvisejícího matematického a počítačového modelování a také ve využití informačních technologií k řízení nejrůznějších procesů včetně jejich automatizace. Absolventi mají pokročilé znalosti ve fyzice povrchů, fyzice plazmatu a souvisejících experimentálních metodách i postupech počítačového modelování se spolehlivým základem v obecných oblastech fyziky a matematiky. Získané znalosti a dovednosti jsou schopni uplatnit jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu na vysokých školách, akademických pracovištích, ve vědeckých a technologických centrech, ale i v průmyslové sféře a veřejné správě.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 19.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 21. 11. 2023 https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/harmonogram-ak-roku/harmonogram-2022-2023

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Telefon: 951 551 254
Web: http://www.mff.cuni.cz
E-mail: studijni@matfyz.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Informatika a Informatika se zaměřením na vzdělávání 29 500 Kč, ostatní Bc. programy 35 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html