Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie (N0533A110015)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Matematicko-fyzikální fakulta UK>Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

Studijní program: Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie (N0533A110015)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: fyzika, ostatní přírodovědné, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Cílem SP je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro tematickou oblast atmosférických procesů v širokém kontextu fyzikálního základu a interdisciplinárních vazeb, a to jak z hlediska základního i aplikovaného výzkumu, tak pro široké spektrum praktického profesního uplatnění v oblastech hydrometeorologické služby, meteorologických prognóz, meteorologického a klimatologického zajištění řady odvětví národního hospodářství, environmentálních aplikací, problematiky klimatických změn apod. Cílem je též příprava vhodně disponovaných studentů k doktorskému studiu. Absolventi disponují širokým spektrem znalostí a kompetencí v celé oblasti fyziky atmosféry, meteorologie a klimatologie. Získané znalosti umožňují jak profesní zaměření na základní a aplikovaný výzkum, tak i uplatnění v komerčním sektoru. Absolventi mají širokou perspektivu v akademické sféře, ve výzkumných ústavech a na pracovištích vysokých škol, v průmyslových vývojových centrech zaměřených na studium proudění. V komerčním prostředí mohou využít expertní znalosti postupů statistického modelování, v oblasti krizového managementu své znalosti extrémních meteorologických jevů. Mohou nalézt uplatnění také v řadě hospodářských odvětví ovlivňovaných atmosférickými ději jako je energetika, doprava nebo zemědělství. Absolventi mají rozsáhlé a komplexní znalosti fyziky atmosféry, včetně statiky, dynamiky a termodynamiky atmosféry, atmosférické cirkulace všech prostorových měřítek, problematiky šíření elektromagnetických a akustických vln v atmosférickém prostředí, teorie hydrodynamických vlnových procesů, teorie nelineárních dynamických systémů, struktury a vývoje klimatického systému, přirozených i antropogenních klimatických změn. Ovládají soudobé metody distančního sondování atmosféry (meteorologické radiolokátory, lidary, sodary, technologie družicových pozorování). Umí zpracovánat rozsáhlé a složitě strukturované meteorologické a klimatologické datové soubory, jsou detailně obeznámeni s metodami matematické statistiky a s aplikacemi informačních technologií.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 19.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 21. 11. 2023 https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/harmonogram-ak-roku/harmonogram-2022-2023

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Telefon: 951 551 254
Web: http://www.mff.cuni.cz
E-mail: studijni@matfyz.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Informatika a Informatika se zaměřením na vzdělávání 29 500 Kč, ostatní Bc. programy 35 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html