Pedagogika předškolního věku (N0111A190017)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Pedagogika předškolního věku

Studijní program: Pedagogika předškolního věku (N0111A190017)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterské studium Pedagogika předškolního věku spočívá v prohloubené teoretické, odborné i výzkumné přípravě zaměřené na předškolní vzdělávání, psychologické disciplíny, na specializační nabídku povinně volitelných modulů (Speciální pedagogika, Studium raného dětství, Environmentální výchovy, Školský management). Předměty studijního plánu jsou orientovány např. na hodnotový systém a práva dítěte, pedagogický výzkum, na vývojovou psychologii a psychologii osobnosti s přesahem na psychologickou diagnostiku a poradenství, na vztahy preprimárního a primárního vzdělávání v národním i zahraničním pojetí, na vzdělávací podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a didaktické aplikace směřující ke komplexní podpoře pregramotnosti v předškolním vzdělávání. V souvislostech provázaných s proměnou současných názorů na předškolní dítě, které spojují důležitost kvality výchovy a vzdělávání s naplňováním jeho individuálních potřeb a možností, má studijní plán vyváženou koncepci v obsahu povinných a povinně volitelných předmětů. Student je vzděláván pro celou šíři profesních kompetencí v oblasti pedagogické, řídící, poradenské a výzkumné se zaměřením na děti předškolního věku. Absolvent/ka získá náročnou teoretickou přípravu z předškolní pedagogiky a specializovanou profesní kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání předškolního dítěte. Je připraven/a pro inovační výchovnou, koncepční, řídící, hodnotící, diagnostickou, intervenční a poradenskou činnost v oblasti předškolní výchovy. Má široké možnosti uplatnění pracovat jako specialista v různých zařízeních předškolního vzdělávání a sociální i speciálně pedagogické péče, v nichž jde o podporu, zprostředkování a rozvoj vzdělávacích a kulturních hodnot, zaměřených na individuální rozvoj osobnosti dítěte včetně dítěte se zvláštními výchovnými potřebami a jeho rodičů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html