Arts Management (N0413A050017)

Studijní program: Arts Management (N0413A050017)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie, umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Cílem navazujícího magisterského studia programu Arts management je příprava absolventů pro úspěšné působení ve vedoucích pozicích ve sféře ekonomiky a podnikání v kultuře. Absolventi najdou uplatnění v řídících manažerských postech ve veřejné správě, v neziskovém sektoru i v mezinárodních organizacích v sektoru kultury. Magisterský obor je určen rovněž pro absolventy vysokoškolských uměleckých oborů, kteří získávají kvalifikaci pro management kulturních organizací i vlastních uměleckých podniků. Program je vhodný pro dynamický typ studentů, absolventů ekonomických, ale i uměleckých bakalářských oborů, kteří pro své profesní uplatnění ve sféře ekonomiky a managementu kultury potřebují získat odborně specializované znalosti a dovednosti v souvislosti s řízením a budováním podniků v jednotlivých segmentech ekonomiky kultury. Absolventi získají specializované znalosti a dovednosti nutné pro efektivní management organizací a podniků v jednotlivých oblastech kultury, ve sféře mezinárodní spolupráce, kulturní diplomacii a uplatnění kulturních statků v evropském a globálním ekonomickém rámci. Detailně ovládnou specifika jednotlivých segmentů hmotné i kreativní kultury, práci s médii a mediální prezentaci kulturních statků, včetně souvisejících marketingových strategií. Budou připraveni pro využití specializovaných znalostí a dovedností ve sféře ekonomiky kultury, v rozvoji kulturních průmyslů a v jednotlivých aplikačních rovinách kulturního podnikání, včetně oblasti kulturního turismu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.10.2023

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Společný den otevřených dveří VŠE 19. prosince 2023, den otevřených dveří fakulty 12. ledna 2024 https://fph.vse.cz/uchazeci/bakalarske-studium/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. a 13. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
Telefon: 224 098 412
Web: http://fph.vse.cz/
E-mail: alena.zitkova@vse.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium: Bak. a magist. studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok: 21 000 Kč za prvních započatých 6 měsíců, 21 000 Kč za druhých započatých 6 měsíců a 34 500 Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců. https://www.vse.cz/predpisy/

Koleje: http://suz.vse.cz/

Menza: http://suz.vse.cz/cze/menzy/