Chemie a analýza potravin a přírodních produktů (N0531A130010)

Studijní program: Chemie a analýza potravin a přírodních produktů (N0531A130010)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Stanete se experty v oblasti hodnocení jakosti a autenticity potravin/přírodních produktů či vlivu složení diety na zdraví konzumentů s přihlédnutím k bioaktivním, prospěšným i rizikovým, složkám. Dostanete k dispozici špičkové vybavení odpovídající světovému standardu i šanci zapojit se do mezinárodních expertních týmů. Díky širokým interdisciplinárním znalostem i vysokému odbornému kreditu Ústavu jeho absolventech oboru mimořádná poptávka v ČR i zahraničí. Program je bez dalších specializací. V rámci studia získáte hluboké teoretické i praktické znalosti v klíčových disciplínách oboru, kterými jsou moderní chemie a analýza potravin, přírodních surovin, případně biologických matric. V návaznosti na znalosti z bakalářského studia se seznámíte s nejmodernějšími izolačními, separačními a detekčními technikami umožňujícími nejen charakterizaci složení potravin, použitých surovin, doplňků stravy apod., ale i prokázat falšování či potvrdit autenticitu. Příkladem další unikátní aplikace moderních instrumentálních metod je screening markerů expozice populace různými typy kontaminantů či toxinů nebo hledání rizikových/psychotropních chemických sloučenin při forenzních šetřeních. Pro realizaci laboratorních experimentů je k dispozici špičková instrumentace, v řadě případů se studenti ve spolupráci se světovými firmami podílí na vývoji nových aplikací, včetně těch, které jsou vyvolány aktuálními krizovými situacemi. Diplomové práce, kterými je studium zakončeno, řeší aktuální problémy v daném oboru, jsou součástí tuzemských i mezinárodních projektů. Uplatnění S ohledem na široké portfolio znalostí získaných během studia, jejich interdisciplinárnímu charakteru a potažmo aplikovatelnosti v řadě oblastí, je po absolventech oboru na trhu práce skutečně mimořádná poptávka. Řada z nich nalézá prestižní uplatnění nejen v ČR, ale i v zahraničí, především ve firmách či vědeckých pracovištích vyžadujících kompetenci v oblasti chemie a analýzy potravin, přírodních produktů či doplňků stravy. Mnozí absolventi získávají také významné pozice ve státních institucích a výzkumných organizacích, někteří nacházejí zajímavá uplatnění v potravinářském, chemickém či farmaceutickém průmyslu či pracovištích zamřených na forenzní šetření. S ohledem na získané teoretické znalosti a praktické dovednosti mají všechny předpoklady ve výše uvedených oblastech zastávat pozice v analytických a kontrolních laboratořích, výzkumných odděleních, v odděleních kontroly kvality, ale i příslušné odborné a manažerské pozice.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024, 30.11.2024, 24.1.2025, 25.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 29. a 30. 11. 2024, 24. a 25. 1. 2025, https://studuj.vscht.cz/dod, https://www.vscht.cz/studium/studuji/organizace-roku-vyuky#vynos

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Telefon: 220 443 650
Web: https://studuj.vscht.cz/fakulta-potravinarske-a-biochemicke-technologie/
E-mail: Dana.Brzonova@vscht.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za dobu studia delší než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok 17 600 Kč za každých započatých 6 měsíců studia po dobu prvních 12 měsíců, další roky pak 35 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.vscht.cz/studium

Koleje: http://www.vscht-suz.cz/ubytovani/o-studentskych-kolejich/

Menza: http://www.vscht-suz.cz/stravovani/o-stravovacim-zarizeni/